Obrana a bezpečnost

Bezpečnost a obrana

„VZLÚ spolupracuje s výrobci vojenské a bezpečnostní techniky, pro které zabezpečuje výzkumné a vývojové práce především v oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a použití pokročilých materiálů a technologií."

V aerodynamice, kromě standardních CFD výpočtů a experimentálních měření v aerodynamických tunelech, může VZLÚ například nabídnout výpočetní simulace a experimentální posouzení odhozu podvěsů z bojového letounu a celou řadu dalších vysoce specializovaných činností nutných pro vývoj letecké bojové techniky.

V oblasti pevnosti konstrukcí jsou to statické a únavové zkoušky a pevnostní výpočty. VZLÚ provádí specializované zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí při střetu s rychle letícím předmětem. VZLÚ nabízí i různé druhy simulací průstřelu konstrukcí, crashové simulace poškození konstrukcí a široké spektrum mechanických a klimatických zkoušek pro posouzení odolnosti vojenské a bezpečnostní techniky. VZLÚ navrhuje a zavádí vhodné výrobní technologie pro speciální kompozitní konstrukce. Pro vojenskou oblast jsou požadovány například radioprůzračné kompozitní kryty používané pro různé druhy vojenských radiolokátorů.

Aktivity v oblasti bezpečnostního výzkumu, tzv. “Security Research“, zahrnují vývoj bezpilotních létajících prostředků a systémů (UAV/UAS). VZLÚ se podílí na jejich vývoji zejména z hlediska aerodynamiky, pevnosti konstrukce s využitím kompozitních materiálů v konstrukci letounu. VZLÚ zajišťuje také vývoj vrtulí pro UAV.

Další aktivitou z oblasti bezpečnostního výzkumu je fyzikální modelování šíření nebezpečných plynů při průmyslových haváriích či potencionálních teroristických útocích. Pro simulaci situací, při kterých by mohlo dojít k šíření nebezpečných látek ovzduším v městských aglomeracích či v jinak členitém terénu, se využívá aerodynamického tunelu mezní vrstvy (BLWT) a pokročilých výpočetních nástrojů.