Obrana a bezpečnost

Bezpečnost a obrana

VZLÚ spolupracuje s výrobci vojenské a bezpečnostní techniky, pro které zabezpečuje výzkumné a vývojové práce především v oblasti aerodynamiky, pevnosti konstrukcí a použití pokročilých materiálů a technologií.

V aerodynamice, kromě standardních CFD výpočtů a experimentálních měření v aerodynamických tunelech, může VZLÚ například nabídnout výpočetní simulace a experimentální posouzení odhozu podvěsů z bojového letounu a celou řadu dalších vysoce specializovaných činností nutných pro vývoj letecké bojové techniky.

V oblasti pevnosti konstrukcí jsou to statické a únavové zkoušky a pevnostní výpočty. VZLÚ provádí specializované zkoušky odolnosti leteckých konstrukcí při střetu s rychle letícím předmětem. VZLÚ nabízí i různé druhy simulací průstřelu konstrukcí, crashové simulace poškození konstrukcí a široké spektrum mechanických a klimatických zkoušek pro posouzení odolnosti vojenské a bezpečnostní techniky a vybavení. VZLÚ navrhuje a zavádí vhodné výrobní technologie pro speciální kompozitní konstrukce. Pro vojenskou oblast jsou požadovány například radioprůzračné kompozitní kryty používané pro různé druhy vojenských i civilních radiolokátorů.

Aktivity v oblasti bezpečnostního výzkumu, tzv. “Security Research“, zahrnují vývoj bezpilotních létajících prostředků a systémů (UAV/UAS/RPAS). VZLÚ se podílí na jejich vývoji zejména z hlediska aerodynamiky, pevnosti konstrukce s využitím kompozitních materiálů v konstrukci letounu.

Další aktivitou z oblasti bezpečnostního výzkumu jsou různé typy bezpečnostních studií, např. modelování šíření nebezpečných plynů při průmyslových haváriích či potencionálních teroristických útocích, šíření požáru ve strategických objektech apod.

VZLÚ vyvíjí aktivity směrem k širšímu zapojení do evropských programů týkající s obrany a bezpečnosti. Aktuálně usiluje o možnost zapojení se do programu EDIDP (European Defence Industrial Development Programme), který je podporován Evropskou obrannou agenturou EDA (European Defence Agency) a Evropskou komisí. Účastní se také národních programů bezpečnostního výzkumu vedených Ministerstvem vnitra.

VZLÚ je držitelem povolení pro obchodování s vojenským materiálem.