Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum

Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkumProjekt OKO-LV bezprostředně navazuje na projekt OKO-LKV. Projekt je zaměřen na podporu účasti českých výzkumných pracovišť v rámcových programech EU (RP), případně i v dalších bilaterálních VaV projektech řešených na základě mezivládních úmluv. Projekt zajišťuje široké spektrum služeb pro uchazeče a účastníky mezinárodních VaV projektů. Mezi nejdůležitější patří:

  • poskytování informací,
  • poradenské a konzultační služby,
  • monitoring české účasti v mezinárodních projektech,
  • účast v evropských strukturách s přímým vztahem k přípravě RP,
  • účast na důležitých mezinárodních a tuzemských workshopech a jiných informačních akcích vztahujících se k problematice RP.
  • dále se jedná o podporu ministerstev při zastupování zájmů České republiky v oblasti mezinárodní spolupráce v leteckém výzkumu, jde zejména o účast v poradních orgánech Evropské Komise.

 

Název projektu:

Oborová kontaktní organizace pro letecký výzkum

 

Identifikační kód:

LE11002

 

Zahájení řešení:

3/2011

 

Ukončení řešení:

31. 12. 2014

 

Příjemce:

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

 

Řešitel:

Ing. Karel Paiger

 

Více informací o Oborové kontaktní organizaci pro letecký výzkum najdete na: www.oko-letectvi.cz

 

Aktuální informace

Aktuální informace o 7.RP EU naleznete na stránkách Evropské komise: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  nebo v češtině na stránkách Technologického Centra AV: http://www.fp7.cz/

 

Kontaktní osoby

 

Ing. Pavlína Lobpreisová
e-mail:lobpreisova@vzlu.cz
tel: +420 225 115 367

Ing. Karel Paiger, MBA
e-mail: paiger@vzlu.cz tel: +420 225 115 332