Nový prezident asociace EREA

EREA

Během zasedání EREA (Association of European Research Establishments in Aeronautics) představenstva, které se konalo dne 30. listopadu 2017, byl pro období 2018 - 2019 zvolen novým předsedou EREA pan Catalin Nae (prezident a generální ředitel společnosti INCAS). Nahradil pana Bruna Sainjona (prezidenta a generálního ředitel společnosti ONERA), který byl zvolen místopředsedou EREA a koordinátorem Future Sky.

EREA byla založena v roce 1994 jako nezisková organizace (asociace) s těmito cíli: podporovat a reprezentovat společné zájmy svých členů, rozvíjet spolupráci mezi členy, integrovat aktivity v civilním a vojenském letectví a návazných vesmírných aktivitách, zlepšit a zintenzivnit spolupráci EREA a jejich členů se třetími stranami v letectví, integrovat výzkumné zdroje a kapacity k zefektivnění leteckého výzkumu v EU s cílem udržet výsadní postavení evropského letectví v globálním kontextu a vytvářet a realizovat společný program aktivit.

VZLÚ je členem asociace EREA od roku 2001. Členové asociace se zapojují do přípravy evropských programů na podporu výzkumu a vývoje nových technologií.

Více informací naleznete na stánkách EREA.