Nový generální ředitel VZLÚ

S účinností od 1. ledna 2009 je novým generálním ředitelem Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s. jmenován Ing. Josef Kašpar, který ve funkci nahrazuje Ing. Milana Holla, CSc. Ing. Holl nadále zůstává ve VZLÚ jako předseda představenstva.

Ing. Kašpar, který vystudoval obor Letadlová technika na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracuje ve VZLÚ od roku 1994, kdy nastoupil na pozici Konstruktér - projektant. Po pěti letech na této pozici se stal vedoucím útvaru Letecké vrtule a od roku 2005 zastával funkci výkonného ředitele.

Nejvyšší vedení společnosti bylo posíleno i zřízením nové funkce technického ředitele, do které byl od 1. ledna 2009 jmenován Ing. Viktor Kučera, který do VZLÚ přináší své dlouholeté zkušenosti z leteckého průmyslu.