Nový dalekohled pro zkoumání rentgenových objektů ve vesmíru

uvod-teleskop-20171219160644

Část projektu X- ray se zaměřením na vývoj nového rtg teleskopu pro aplikace ve vesmíru byla úspěšně ukončena. Mise ve vesmíru dále pokračuje, stejně jako přípravy na raketový experiment NASA.

Cílem projektu bylo vyvinout progresivní rtg teleskop s využitím nových materiálů. Jedním z úkolů bylo ověření nového optického širokoúhlého systému typu "račí oko" s multifóliovou optikou (MFO) ve vesmíru v rámci mise QB50 na nanosatelitu VZLUSAT-1, který je od června 2017 na orbitě Země. Cílem bylo zvýšit účinnost využívaného detektoru Timepix v kombinaci s MFO pro energii rentgenového záření 3-30 keV a zajištění přenosu dat typu fotografie z pixelového senzoru nanosatelitu za pomoci pozemní přijímací a vysílací stanice.

Kromě ověření funkčnosti na nanosatelitu VZLUSAT-1 má nový RTG dalekohled ambice stát se součástí raketového experimentu NASA v rámci projektu americké Pensylvánské univerzity. Raketový experiment bude zaměřen na ověření optického systému pro vyhledávání rentgenových objektů ve vesmíru. Tento experiment bude založen na krátkém parabolickém testovacím letu, při kterém vědecké přístroje dosáhnou kosmického prostoru jen na několik minut pro vykonání experimentů. Poté přistane vědecká aparatura v moři. Odzkoušený systém rtg teleskopu bude sloužit pro vyhledávání rentgenových objektů ve vesmíru.

Projekt X–ray byl veden společností Rigaku Innovative Technologies Europe, dále se projektu účastnili VZLÚ, ČVUT ÚTEF, HVM Plasma  a Západočeská univerzita v Plzni. V průběhu projektu vzniklo na tři desítky výsledků včetně funkčních vzorků, chráněných užitných vzorů a odborných článků a příspěvků na konferencích.

Projekt TA04011295 - Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix (2014-2017) vznikl za podpory Technologické agentury ČR