Nové pracoviště útvaru Kosmické technologie pro kosmický výzkum a vývoj

Zkušební základna pro mechanickou integritu s klimatizační jednotkou

Kosmické technologie ve VZLÚ dne 30. března 2009 za přítomnosti generálního ředitele společnosti Ing. Josefa Kašpara a vedoucího útvaru Ing. Martina Holla slavnostně otevřely své nové pracoviště. Nové pracovní prostory vznikly za účelem vytvoření lepších pracovních a komunikačních podmínek pro pracovníky působící v oblasti kosmického výzkumu a vývoje.

Kosmické technologie vznikly s podporou MŠMT v roce 2000 se záměrem vytvořit tzv. "Centres of Excellence". Hlavním cílem programu je soustředit výzkumné kapacity a činnosti do center a zajistit účinný přenos poznatků na další subjekty. Projekt je rozdělen do šesti výzkumných bloků: Aerodynamika; Moderní technologie; Pohonné jednotky; Konstrukce, pevnost a životnost; Kosmický výzkum; Ekonomické aspekty výzkumu.

Bližší informace o projektu KMT zde >>>