Nově na Wikipedii

Wikipedia

Wikipedie je mnohojazyčná webová encyklopedie se svobodným (otevřeným) obsahem, na jejíž tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa. Jejím cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací. Název Wikipedie vznikl ze slov wiki a encyclopedia. Wikipedie je velmi oblíbeným zdrojem referátů pro studenty všech typů škol. Podle průzkumu Cambridge ji ke studiu využívá celkem 82 procent vysokoškoláků. Nyní mohou všichni zájemci na wikipedii najít informace také o VZLÚ. Více v odkazu: wikipedia.