Nová propagační brožura VZLÚ

Zcela nová brožura s názvem „VZLÚ partner průmyslu“ byla vydána k příležitosti 90letého výročí založení VZLÚ. Je určena široké veřejnosti a přináší informace o nabízených službách ve výzkumu a vývoji, které VZLÚ poskytuje různým hospodářským a průmyslovým odvětvím. Brožura je rozdělena na jednotlivé části dle odvětví průmyslu, se kterými VZLÚ spolupracuje. Jedná se o aktivity v letectví, kosmonautice, pozemní dopravě, energetice, stavebnictví, speciální činnosti pro obranu a bezpečnost a související s ochrannou životního prostředí.