Nízkorychlostní tunely

Nabízíme:

Měření aerodynamických charakteristik 2D profilů, 3D modelů (modely letadel, aut, vlaků a jiných dopravních prostředků, jejich části apod.), dále měření zařízení a celků ve skutečné velikosti, které jsou v reálných podmínkách vystaveny působení větru (antény, radary apod.):

 • silová měření pomocí mechanických vah, interních a externích vícekomponentních tenzometrických vah, tenzometrických měrných členů,
 • měření rozložení tlaku na povrchu modelů pomocí tlakových snímačů, termokamery apod.,
 • kalibrace sond a měření jejich charakteristik (sondy statického a celkového tlaku, směrové sondy, apod.),
 • vizualizace a vyhodnocování trajektorie proudění (PIV, heliové bublinky, kouř apod.), vizuální záznam pomocí rychloběžných kamer,
 • použití zařízení pro simulaci zemského povrchu, manipulátorů modelů apod.,
 • měření rychlosti proudění pomocí anemometru se žhaveným drátkem, PIV, vrtulkového anemometru.

 

Vybavení:

Uzavřený atmosférický aerodynamický tunel s nepřerušovaným chodem (3m LSWT):

V rámci projektu Velkých infrastruktur (LM2011016), který je finančně podporován MŠMT proběhla rozsáhlá modernizace aerodynamického tunelu 3mLSWT ve VZLÚ. V průběhu dvou let byl vyměněn pohon aerodynamického tunelu, byla provedena rekonstrukce měřící kabiny a kompletní náhrada systému řízení.  Byl instalován systém chlazení zkušebního proudu vzduchu a došlo k inovacím v oblasti měřící techniky. Díky rozsáhlé rekonstrukci bylo dosaženo významného zlepšení parametrů aerodynamického tunelu.V rámci projektu Velkých infrastruktur (LM2011016), který je finančně podporován MŠMT proběhla rozsáhlá modernizace aerodynamického tunelu 3mLSWT ve VZLÚ. V průběhu dvou let byl vyměněn pohon aerodynamického tunelu, byla provedena rekonstrukce měřící kabiny a kompletní náhrada systému řízení.  Byl instalován systém chlazení zkušebního proudu vzduchu a došlo k inovacím v oblasti měřící techniky. Díky rozsáhlé rekonstrukci bylo dosaženo významného zlepšení parametrů aerodynamického tunelu.

 • tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů,
 • kruhový měřicí prostor o průměru 3 m a délce 3 m,
 • maximální rychlost 75 m/s s chlazením zkušebního proudu vzduchu,
 • maximální rychlost 90 m/s bez chlazení zkušebního proudu vzduchu,
 • systém chlazení je schopen udržet konstantní teplotu v měřícím prostoru při ustáleném tepelném toku v toleranci +- 1°C,
 • max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %,
 • charakteristická intenzita turbulence 0,3 %.

Otevřený atmosférický aerodynamický tunel s nepřerušovaným chodem (1.8m LSWT):

 • tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů a kalibraci sond,
 • kruhový měřicí prostor o průměru 1,8 m a délce 1,75 m,
 • maximální rychlost 55 m/s,
 • max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %,
 • charakteristická intenzita turbulence 0,5 %.

Uzavřený atmosférický aerodynamický tunel s nepřerušovaným chodem (0.6m LSWT):

 • tunel pro kalibraci sond,
 • kruhový měřicí prostor o průměru 0,6 m,
 • maximální rychlost 65 m/s,
 • max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 1 %,
 • charakteristická intenzita turbulence 0,5 %.

Zákazníci:

 • společnosti zabývající se návrhem, konstrukcí a výrobou letadel a pozemních dopravních prostředků,
 • výrobci ventilátorů, vrtulí, chladicí techniky,
 • výrobci zařízení, u kterých je vyžadována odolnost proti účinkům větru,
 • dodavatelé leteckého průmyslu,
 • uživatelé tlakoměrných a rychloměrných sond,
 • národní i mezinárodní projekty výzkumu a vývoje.

Kontakt

Ing. Petr Vrchota, Ph.D.
vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
Tel: +420 225 115 260
e-mail: vrchota@vzlu.cz