NDT inspekce leteckých konstrukcí

Detekce povrchových a podpovrchových vad v kovových konstrukcích.

NDT služby:

 • Nedestruktivní zkoušení materiálu (NDT) za využití standardních nástrojů UT, PAUT,  ET, ECA ET, PT, VT
 • Certifikovaný personál pro NDT měření
 • Návrh efektivního systému provozních kontrol
 • Experimentální ověření parametrů nových metod a přístrojů
 • Prodlužování života stárnoucích konstrukcí
 • Stanovením přípustného poškození, určení souvisejících experimentálních i výpočtových charakteristik
 • Destruktivní inspekce konstrukcí („teardown inspections“)
 • Dedikované inspekční postupy pro kompozitní a hybridní materiály (CFRP, GLARE aj.)
 • Vývoj NDT metod a postupů pro posuzování degradace materiálů

 

VYBAVENÍ:

 • Metoda vizuální – endoskopy IPLEX G Lite, IF8D2, stereomikroskopy (Olympus), kamery
 • Metoda vířivých proudů (ET) –  Defectometer 2.835 (Foerster), EddyScan 30 (Nortec), Olympus OmniScan MX ECA, Olympus Nortec 500D
 • Ultrazvuk a akustické metody (UT, PAUT) – MasterScan 340 (SonaTest), BondMaster 1000 (OLYMPUS), USM Go, Olympus OmniScan MX PA (SW Tomoview)
 • Nízkofrekvenční UT systém STARMAN DIO 2000
 • Imerzní vana 2 000 x 1200 x 600 mm s automatizovaným manipulátorem
 • Metoda akustické emise (AE) – Xedo (Dakel)
 • Termografická analýza – FLIR systems AB Flir E60
 • Shearografie – FlawExplorerTWO (Dantec Dynamics)
 • Penetrační metody (PT) – Ardrox (Chemetall)
 • Experimentální analýza napětí (strain gauges, fiber optics, contactless DIC systems -Aramis, Q-400) 

 

NORMY:

 • ISO 9712, EN 4179, NAS-410, SNT-TC-1A, ISO 17024

 

OPRÁVNĚNÍ:

 • VT (Visual Testing),ISO 9712 level 3, VT (Visual Testing), EN 4179 level 2, NAS-410 level 2
 • UT (Ultrasonic Testing)  ISO 9712 level 3
 • ET (Eddy Current Testing) ISO 9712 level 2
 • PT (Penetration testing) ISO 9712 level 2
 • Úřad pro civilní letectví L-3-078 dle CAA-TI-012-x/99
 • ISO 9001:2008

 

 Řešené Výzkumné projekty:

 • IMAC-PRO – „Industrialization of manufacturing technologies for composite profiles for aerospace applications“, (2008-2012, FP7, č. smlouvy 212014)
 • TERMOPLASTICKÉ KOMPOZITY -  “Verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích“, (2009-2012. MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/463)
 • IMS-CPS – „Fire resistance of structural composites“, (2010-2013, FP7, č. smlouvy 246243)
 • CERFAC – „Cost-effective reinforcement of fastener areas in composites“, (2010-2014, FP7, č. smlouvy 266026)
 • INKOM – “Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu”, (2012-2015, MPO-TIP, projekt č.FR-TI4/543)
 • BOPACS – „Boltless assembling and repair Of Primary Aerospace Composite Structures“, (2012-2016, FP7 EU, č. smlouvy 314180)
 • TERMOPLASTY – “ Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastickou matrici“, (2013-2016, TAČR – ALFA3, projekt č. TA03010209)
 • CANAL – „CreAting Nonconvention Laminates“, (2013-2017, FP7, č. projektu 605583)
 • FSS – FUTURE SKY SAFETY, ”WP7.2 - Material solutions to mitigate fire, smoke and fumes in cabin“,  (2015-2018, EK - H2020, smlouva č. 640597)
 • CKLT – “Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí”, (2015-2019, TAČR – Centra kompetence, projekt č. TE02000032)
 • OPTIKOM – “Kompozity s modifikovanými optickými vlastnostmi povrchu pro aplikace ve vesmíru”, (2017-2020, MPO – TRIO, projekt č. FV20457)
 • OASIS – “Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding (LBW) for assembly of structural aircraft parts“, (2018-2020, JTI Clean Sky 2, smlouva č. 785557)
 • TERMOPLAST – “Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí”, (2018-2020,  MPO-TRIO, č. projektu FV30033)
 • DREAM – „Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft“, (2017-2021, JTI Clean Sky 2, EU,  č. smlouvy 737955)
 • “Chytré a spolehlivé letecké konstrukce“, dílčí cíle 1-2 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Dr. Ing. Roman Růžek, vedoucí skupiny Materiály, technologie a NDT, VZLÚ
tel: +420 225 115 153, e-mail: ruzek@vzlu.cz