Návrh zkušebních zařízení pro letecké motory a jejich součásti

test-rigs-20181206105719

návrh a výroba test rigů, realizace zkoušek:

 • Spalovací komora motoru TJ/TP/TS 100
 • Radiální kompresor motoru M601
 • Olejový systém akrobatického leteckého motoru GE H75
 • Palivové a olejové prvky pomocných soustav leteckých motorů
 • Spalovací komora motoru GE H80
 • Radiálně-axiální kompresor motoru GE H80
 • Víceúčelový zkušební stand pro testování převodovek a zatěžovacích prvků
 • Zkušební stand pro charakterizaci palivové trysky pomocí systému PDPA

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • AKROBAT -  “Zvýšení užitných vlastností turbovrtulového motoru GE H75 modifikacemi nutnými pro použití v cvičném letounu schopném pokročilé akrobacie“, (2016-2019, TAČR-EPSILON, projekt č.TH02010111)
 • MUTR – “Multipurpose test rig for transmissions gearboxes“, (2016-2020,  JU – Clean Sky 2, smlouva č. 717199)
 • Technologie pro moderní turbínové motory“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz