Návrh konvenčních kompozitních konstrukcí s využitím bezautoklávových technologií

Vývoj technologií:

 • Návrh konstrukce dílů z kompozitních materiálů, MKP výpočty a modelování, tvorba výkresové dokumentace různých úrovní aj.
 • Návrh technologie výroby kompozitových dílů primární a sekundární konstrukce na bázi skelných, uhlíkových a aramidových vláken s reaktoplastovou matricí
 • Technologie výroby: od standardní kontaktní laminace přes bezautoklávové prepregy až po progresivní infuzní metody jako RTM, VARTM, RFI, apod.
 • Návrh technologie pevnostního lepení kompozitových i kovových konstrukčních prvků
 • Návrh technologie výroby sendvičových konstrukcí na bázi aramidových a kovových voštin či konstrukčních pěn s kovovými a kompozitovými potahy
 • Návrh forem pro výrobu kompozitních dílů zejména infuzními metodami (RTM, VARTM) včetně optimalizace procesu prosycení pojivovou pryskyřicí pomocí simulace v aplikaci RTM-Worx© a PAM-RTM©
 • Výroba pomocných výrobních přípravků a forem kompozitu moderními infuzními technologiemi
 • Výroba vysoce teplotně odolných kompozitových výrobních přípravků a forem
 • Výroba modelů pro přípravu forem, a to z klasických i syntetických materiálů
 • Měření geometrie modelů, forem a výlisků na 3D měřícím stroji
 • Prototypovou a zakázkovou výrobu zajišťuje dceřiná společnost VZLU Technologies, a.s. 

 

VYBAVENÍ:

 • CAD software CATIA a Autodesk Inventor
 • MSC Patran/MSC Nastran
 • FEMAP / NX Nastran
 • Simulia Abaqus
 • PAM-RTM
 • Zázemí prototypové dílny
 • Laboratoř pro termomechanické analýzy
 • Laboratoře pro provozní a klimatické zkoušky
 • Laboratoře statických a únavových zkoušek

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • KOMOKO – “Stavebnicový systém mostních konstrukcí z pokročilých kompozitních materiálů“, (2012-2015, TAČR - ALFA, projekt č. TA02010501)
 • FRC – “Zvýšení spolehlivosti vysokých tenkostěnných betonových a zděných konstrukcí při klimatických zatíženích“, (2012-2015, TAČR - ALFA, projekt č. TA02010382)

 

kontaktní osoba:

Ing. Bohuslav Cabrnoch, Ph.D., Vedoucí vývoje a konstrukce, Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 480, e-mail: cabrnoch@vzlu.cz

Ing. František Martaus, Vedoucí technolog, Kompozitní technologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 516, e-mail: martaus@vzlu.cz