Návrh a optimalizace spalovacích komor leteckých turbínových motorů

Zkoušky - spalovací komora za provozu

VaV aktivity v oblasti spalovacích komor:

 • Návrh, vývoj a optimalizaci spalovacích komor, turbínových motorů a jiných zařízení
 • Simulace spalování konvenčních paliv a biopaliv ve spalovacích komorách leteckých turbínových motorů
 • Numerické modelování metodami CFD, návrh optimalizovaných CFD modelů řešení spalovací komory na kapalné palivo
 • Vývoj software pro návrh spalovací komory leteckého turbínového motoru
 • Simulace a vývoj software pro řešení prostupu tepla stěnou spalovací komory
 • Vývoje software pro efektivní simulaci nízkoemisního spalování biopaliv
 • Vývoj experimentálních zařízení pro studium nízkoemisního spalování biopaliv
 • Vlastní softwary umožňující studovat parametry chemických kinetik na úrovni jedné výpočetní buňky (Open FOAM)
 • Experimentální ověřování, testování
 • Návrh a výroba zkušebních stavů spalovacích komor

 

VYBAVENÍ:

 • Vlastní zkušebna se zdrojem stlačeného vzduchu na bázi radiálního kompresoru -  parametry: průtok do 0,8 kg/s, výstupní tlak max. 600 kPa, teplota max. 600K
 • Palivové hospodářství pro palivo JET A1
 • Software oneCellReactionFoam – určení parametrů chemických kinetik v jedné buňce
 • Optimalizované CFD modely – řešiče pro návrh spalovacích komor
 • Zkušební zařízení pro segmenty spalovacích komor

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • Výzkum nové koncepce spalovací komory C(P)DT“, (2004-2010, MPO Tandem, projekt č. FT-TA5/073)
 • FES -  “Výzkum a vývoj flexibilního energetického systému transformujícího primární energii biomasy i alternativních paliv“, (2009-2012, MPO – TIP1, projekt č.FR-TI1/073
 • ESPOSA -   „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“,  WP2.3 Efficient Combustion Concept (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • Projekt - Turbínový motor (A3)“, (2013-2016, TAČR-ALFA, č. projektu TA03011285)
 • VTMAP – “Vývoj spalovacího systému malého leteckého turbínového motoru na alternativní paliva“, (2013-2016, TAČR – ALFA3, projekt č.TA03011285)
 • “Technologie pro efektivní energetiku 21. století“, dílčí cíl 3 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO)

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz