Návrh a optimalizace spalovacích komor leteckých turbínových motorů a energetických zařízení

Zkoušky - spalovací komora za provozu

VaV aktivity v oblasti spalovacích komor:

 • Návrh, vývoj a optimalizaci spalovacích komor, turbínových motorů a jiných zařízení
 • Simulace spalování konvenčních paliv a biopaliv ve spalovacích komorách leteckých turbínových motorů a energetických plynových turbín
 • Numerické modelování metodami CFD, návrh optimalizovaných CFD modelů řešení spalovací komory na kapalné palivo
 • Vývoj software pro návrh spalovací komory leteckého turbínového motoru a energetických plynových turbín
 • Simulace a vývoj software pro řešení prostupu tepla stěnou spalovací komory
 • Vývoje software pro efektivní simulaci nízkoemisního spalování biopaliv
 • Vývoj experimentálních zařízení pro studium nízkoemisního spalování biopaliv
 • Vlastní softwary umožňující studovat parametry chemických kinetik na úrovni jedné výpočetní buňky (Open FOAM)
 • Experimentální ověřování, testování
 • Návrh a výroba zkušebních stavů spalovacích komor


VYBAVENÍ:

 • Vlastní zkušebna se zdrojem stlačeného vzduchu na bázi radiálního kompresoru -  parametry: průtok do 0,8 kg/s, výstupní tlak max. 600 kPa, teplota max. 600K
 • Palivové hospodářství pro palivo JET A1
 • Software oneCellReactionFoam – určení parametrů chemických kinetik v jedné buňce
 • Optimalizované CFD modely – řešiče pro návrh spalovacích komor
 • Zkušební zařízení pro segmenty spalovacích komor


Řešené Výzkumné projekty:


kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz