Nástroje pro inteligentní diagnostiku a monitoring leteckého turbínového motoru

hums-motory-20181126114225

aktivity v oblasti hUMS:

  • Vývoj funkčního simulačního modelu motoru pro diagnostiku poruchových stavů
  • Experimentální zařízení pro bezdrátový přenos signálu pro HUMS ( Health and Usage Monitoring System)
  • Vývoj software pro inteligentní diagnostiku závad motoru a sledování stavu motoru s možností nahrazení vadného senzoru daty výpočetního modelu s výstupem pro návrh postupu údržby podle skutečného stavu
  • Návrh metod monitorování stavu a prediktivní údržby leteckých turbínových motorů
  • Využití optimalizovaných numerických modelů pro prodlužování životnosti leteckých turbínových motorů (multifyzikální analýzy)

 

VYBAVENÍ:

  • Matlab/Simulink
  • Nástroje pro vývoj specifického HW

 

Řešené Výzkumné projekty:

  • Technologie pro moderní turbínové motory“, dílčí cíl 2 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

kontaktní osoba:

Ing. Jan Kubata, vedoucí útvaru Motory, VZLÚ
Tel: +420 225 115 232, mobil: +420 721 144 263, e-mail: kubata@vzlu.cz