Naše vize: Národní centrum pro letectví a vesmír

VZLUSAT-1 (ilustrativní foto)

Vize:

Naší vizí je vytvoření Národního centra pro letectví a vesmír. V oblasti SPACE usilujeme o vytvoření komplexu interních a externích pracovišť pokrývající tyto základní aktivity:

  • podpůrné vývojové a výpočetní práce pro mechanické díly a palubní zařízení satelitů,
  • zkušební a testovací služby pro oblast kosmonautiky podle ECSS standardů (jako certifikovaná zkušebna ESA),
  • služby systémového integrátora (tzv. mission provider) pro malé satelity do 200 kg,
  • komplexní služby od definice misí po řízení provozu na orbitě jak pro soukromé zákazníky, tak i pro státní složky, 
  • administrativní a odborná podpora pro státní složky.

 

Pioneering:

VZLÚ je připraven ve spolupráci s dalšími subjekty realizovat pilotní vesmírné projekty. Aktuálně lze pro vesmírné projekty využít existujících platforem řady VZLUSAT. Výhledově je připravován vývoj flexibilní konstrukce malých satelitů, která by zahrnovala vysoký podíl 3D tisku. Dlouhodobé zapojení VZLÚ do programů ESA je dalším zdrojem zkušeností pro realizaci naší vize, blíže viz zde (stránky spolupráce s ESA).

Základem pro budování Národního centra pro letectví a kosmos by také mohla být již probíhající dlouhodobá spolupráce VZLÚ s několika univerzitami a ústavy Akademie věd s  provázáním na podnikatelskou sféru. VZLÚ má předpoklady stát se koordinátorem takovéhoto národního centra pro vývoj specializovaných družic, přičemž samo zajišťuje řadu vývojových prací, vlastní integraci satelitů a jejich payloadů, dále pak funkční ověřování a zkoušky systémů a subsystémů satelitů.

 

Reference:

Příkladem úspěšného fungování takovéhoto "virtuálního" centra bylo vypuštění satelitu VZLUSAT1 do kosmu v červnu 2017. Pro dosažení tohoto cíle byla nezbytná spolupráce VZLÚ s vysokými školami, Akademií věd a s komerčními firmami. Příprava nanosatelitu probíhala nepřetržitě od roku 2011. Nanosatelit VZLUSAT1 pak kromě své primární vědecké mise, posloužil i pro experimentální ověření komerčních výrobků a technologií na oběžné dráze Země. Kromě vlastních zdrojů účastníků byla celá iniciativa finančně podporována z programu ALFA TAČRu a také z institucionálního financování VZLÚ získaného od MPO. Konkrétně se jedná o projekt VZLUSAT1 - “Experimentální ověření kosmických výrobků a technologií na nanosatelitu VZLUSAT-1“ (č.TA03011329) s podporou TAČR ve spolupráci s komerčními partnery 5M s.r.o., Innovative Sensor Technology, s.r.o. a TTS, s.r.o. A dále projekt X-RAY s názvem “Širokoúhlý systém pro rentgenové zobrazování s detektorem Timepix“ (č. TA04011295) s partnery Rigaku Innovative Technologies Europe s. r.o., České vysoké učení technické v Praze, HVM PLASMA, spol. s r.o. a Západočeská univerzita v Plzni. 

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Josef Kašpar, FEng., předseda představenstva VZLÚ
Tel: +420 225 115 271,  e-mail: kaspar@vzlu.cz