MOSTA

mosta1-20150922083258

Předmětem projektu je významná modernizace malého dopravního letounu L410 UVP-E20, která povede ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Výrazné zlepšení technických, provozních a ekonomických parametrů letounu, zlepšení a zjednodušení jeho systému údržby povede ke snížení přímých provozních nákladů, které jsou zásadním kritériem při rozhodování provozovatelů o nákupu daného letounu. Zvýšení výkonových charakteristik pohonné jednotky letounu v teplých a vysokohorských podmínkách rozšíří počet letišť, na kterých bude letoun efektivně a ekonomicky provozován.

Účastníci projektu:

 • Aircraft Industries, a.s.
 • EVEKTOR, s.r.o.
 • JIHOSTROJ, a.s.
 • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
 • JIHLAVAN, a.s.
 • Avia Propeller, s.r.o.
 • VR group, a.s.
 • MESIT přístroje, s.r.o.
 • UNIS, a.s.
 • GE Aviation Czech, s.r.o.
 • SVÚM, a.s.
 • Technometra Radotín, a.s.
 • Vysoké učení technické v Brně

Identifikační kód

FR-TI2/557

Zahájení řešení

1.4.2010

Ukončení řešení

31.12.2015

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Václav Horák, PhD.

Pevnost konstrukcí, VZLÚ