Modernizace aerodynamického tunelu ve VZLÚ pokračuje

rekonstrukce aerodynamického tunelu ve VZLU

V rámci projektu Velkých infrastruktur (LM2011016), který je finančně podporován MŠMT, probíhá do konce roku 2016 rozsáhlá modernizace nízkorychlostního aerodynamického tunelu 3mLSWT ve VZLÚ. V průběhu letošního roku byl starý ventilátor plně nahrazen novým, včetně výměny části proudovodu. Nová pohonná jednotka je tvořena jednostupňovým axiálním ventilátorem s kompozitními lopatkami, které byly vyrobeny dceřinou společností VZLU TECHNOLOGIES, a.s.

Rekonstrukce bude pokračovat instalací systému chlazení zkušebního proudu vzduchu, rekonstrukcí měřící kabiny a kompletní náhradou systému řízení.

Vlastnosti nového ventilátoru a pohonné jednotky:

• motor pohonné jednotky má hmotnost 8,8 tun 
• výkon nového motoru ventilátoru je 1610 kW 
• průměr nového ventilátoru je navržen na 4120 mm 
• rychlost v měřícím prostoru dosahuje až 88 m/s