Modernizace aerodynamického tunelu byla úspěšně dokončena

nový ventilator

Přestavba aerodynamického tunelu 3mLSWT byla největší investicí do zkušebního zařízení ve VZLÚ. V rámci projektu Velkých infrastruktur (LM2011016), který je finančně podporován MŠMT proběhla rozsáhlá modernizace nízkorychlostního aerodynamického tunelu 3mLSWT ve VZLÚ. V průběhu loňského roku byl starý ventilátor plně nahrazen novým, včetně výměny části proudovodu firmou ZVVZ a.s. Dále proběhla rekonstrukce měřící kabiny a kompletní náhrada systému řízení. Rekonstrukce byla ukončena v srpnu tohoto roku instalací systému chlazení  proudu vzduchu. Všehny tyto změny vedou ke kvantitativnímu a kvalitativnímu vylepšení parametrů aerodynamického tunelu.

Nové charakteristiky aerodynamického tunelu:

  • výkon nového motoru ventilátoru je 1610 kW
  • průměr ventilátoru je 4120 mm
  • průtočné množství nového ventilátoru je navrženo na 530 m3/s
  • max tlaková ztráta výměníku v tunelu 700Pa

V rámci projektu Velkých infrastruktur aerodynamický tunel nabízí otevřený přístup (tzv. Open Access) pro využití této velké infrastruktury, a to jak pro možnost tvorby diplomových a disertačních prací, tak pro možnost experimentů, měření a konzultací v oblasti experimentální aerodynamiky a to vše bez poplatku. Více k podmínkách podání žádosti o bezplatném využití tunelu naleznete zde >>>.