Modální analýza, pozemní vibrační zkoušky

Aktivity:

 • Provádění pozemních vibračních zkoušek (GVT - Ground Vibration Testing)
 • Modální zkoušky/analýzy celých konstrukcí, dynamicky podobných modelů a konstrukčních částí (např. celých letounů a jejich částí, pohonných jednotek, vrtulí, systémů řízení, hydraulických posilovačů řízení, potahových polí a dalších konstrukcí)
 • Stanovení modálních parametrů (frekvence, tvar, tlumení, zobecněná hmotnost, zobecněná tuhost)
 • Buzení izolovaných módů vibrací přizpůsobeným sinusovým buzením
 • Rozmítané harmonické buzení, buzení impulsem, buzení bílým šumem
 • Provozní modální analýza
 • Grafické znázornění deformací a uzlových čar
 • Animace tvarů módů vibrací
 • Korekce modálních parametrů na přídavné hmotnosti a tuhosti zkušebního zařízení
 • Ověření ortogonality a výpočet korelačních kritérií módů vibrací
 • Příprava vstupních dat pro aeroelastické výpočty
 • Stanovení funkce frekvenční odezvy


VYBAVENÍ:

 • Mobilní zařízení pro modální zkoušky firmy PRODERA s obvody pro buzení konstrukce 16-ti kanálovým systémem, měření odezvy ve 256 bodech
 • 32-kanálový analyzátor dynamického signálu LMS TestLab
 • Software: P-WIN-MODAL pro řízení modálních zkoušek
 • Software: LMS TestLab polyMax Modal Analysis
 • MOPAR pro zpracování výsledků modálních zkoušek

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • 3AS – “Active Aeroelastic Aircraft Structures“, 2002 – 2005, 5. RP EU
 • Research on Strength with Special Regard to Aircraft Structures“, 2004 – 2010, výzkumný záměr
 • CESAR – “Cost Effective Small Aircraft“, 2005 – 2009, 6. RP EU
 • W-WING – “Vývoj aeroelastického demonstrátoru pro výzkum vířivého flatru“, 2011 – 2015, institucionální projekt
 • ESPOSA -  ”Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“, WP2.3 Whirl Flutter  (2011-2015, EC, 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)

 

kontaktní osoba:

Ing. Václav Horák, Ph.D. vedoucí skupiny Zkoušky konstrukcí, VZLÚ
tel: +420 225 115 225, e-mail: horak@vzlu.cz

 

REFERENCE:

 • Hlavatý, V.: Recalculation of Experimental Modal Parameters and Determination of Control Surfaces Inertia Parameters for Subsequent Flutter Analyses Using Experimental Data, Czech Aerospace Proceedings, Issue 1, 2015
 • Čečrdle, J. – Hlavatý, V. : Aeroelastic Analysis of Light Sport Aircraft Using Ground Vibration Test Data, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 229, Issue 12, pp.2282-2296, 2015, ISSN 0954-4100
 • Hlavatý, V.: Mobile Modal Test Laboratory at VZLU, Czech Aerospace Proceedings, Issue 4, 2010
 • Černý, O. – Hlavatý, V.: Optimization of Exciter Locations for Modal Testing of Aircraft Structures. Czech Aerospace Proceedings, Issue 1, 2009