MKP výpočty, pevnostní analýzy a simulace

MKP model optimalizace kování

vývojové aktivity a služby:


Statistické zhodnocení provozních namáhání

 • Jedno- a víceparametrická spektra zatížení konstrukcí a namáhání kritických míst
 • Generování zatěžovacích procesů pro únavové zkoušky


Pevnostní výpočty

 • Výpočty MKP (FEM)
 • Rozložení napětí v lineární oblasti namáhání
 • Výpočty mezních stavů s uvážením plasticity a lomové mechaniky
 • Výpočty stability a vzpěrné pevnosti
 • Deformace konstrukčních prvků a konstrukcí v čase (crash případy)
 • Výpočty únavového poškození
 • Výpočty šíření únavových trhlin a hodnocení životnosti
 • Výpočty spojovacích prvků a spojů (mechanických a lepených spojů aj.)
 • Virtuálního testování vlastností nových kompozitních a hybridních (FML - fibre metal laminate) materiálů a konstrukcí
 • Optimalizace konstrukcí z hlediska topologie
 • Vývoj vlastních simulačních nástrojů pro predikci šíření únavových trhlin a delaminací
 • Vývoj metodik a postupů pro opravy kovových a kompozitních konstrukcí
 • Vývoj znalostí a software pro zpomalování šíření únavového poškození


Pevnostní analýzy konstrukcí

 • Pevnostní, tuhostní a hmotnostní optimalizace konstrukcí
 • Analýzy poškození konstrukcí
 • Výpočtová predikce únavové provozní životnosti  - přístupy safe life, fail safe, damage tolerance, prodlužování života stárnoucích konstrukcí
 • Reziduální pevnost konstrukcí
 • Expertizy lomů z hlediska mechaniky jejich vzniku (viz kapitola Metalografie)
 • Vývoj software pro predikci poškozování kovových materiálů s uvážením retardačního chování
 • Multi-fyzikální simulace (akustika, elektro-magnetismus, FSI – Fluid Structure Interaction)


Analýzy pro strukturální dynamiku 

 • Vývoj nástrojů a postupů pro coupling CFD-CSM optimalizační analýzy
 • Vývoj software pro řešení úloh aeroservoelasticity


Simulace rychlých dějů a crashové analýzy

 • Crashové analýzy a simulace
 • Verifikace a optimalizace numerických modelů netuhých projektilů (pták, kroupa, pneumatika atd.), vývoj umělých (syntetických) projektilů
 • Vývoj software pro modelování kritických míst kompozitní konstrukce metodou ply-by-ply, lze využít pro analýzu BVID (Barely Visible Impact Damage) vlivem impaktu


VYBAVENÍ:

 • Software CATIA V5, FEMAP, MSC PATRAN, MSC NASTRAN, ABAQUS, Tosca, fe-safe, LMS TecWare, LMS FALANCE, AutoVue, MITCalc, AFGROW
 • In-house software PREDIKCE pro analýzu šíření únavových poškození
 • Optické systémy bezkontaktního měření deformací pro verifikaci výpočtových metodik
 • Laboratoř pro akustické zatěžování na zkušební trati (PWT - Progressive Wave Tube), aplikace akustického zatížení na reálné konstrukce
 • Databáze materiálových charakteristik


Řešené Výzkumné projekty:

 • ADATO -  “Zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance“, (2009-2013, MPO – TIP, projekt č. FR-TI1/475)
 • TERMOPLASTICKÉ KOMPOZITY -  “Verifikace metod pro návrh, konstrukci a technologii výroby dílů z vyztužených termoplastů na pokročilých aplikacích“, (2009-2012. MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/463)
 • SONACA -  “Pevná náběžná hrana kompozitového křídla letounu CS100“ (2009-2013, MPO – TIP1, projekt č. FR-TI1/291)
 • CERFAC – “Cost Effective Reinforcement of Fastener Areas in Composites“, (2010-2014, FP7 EU, smlouva č. 266026)
 • INMA – “Innovative manufacturing of Ti sheet parts for cost-efficiency and flexibility“, (2010-2014, FP7 EU, č. smlouvy 266208)
 • INKOM – “Integrace kompozitních materiálů do konstrukce malého dopravního letounu”, (2012-2015, MPO-TIP, projekt č.FR-TI4/543)
 • AJT – “Pokročilé křídlo letounu AJT MPO – TIP4“, (2012-2015, MPO-TIP, projekt č.
  FR-TI4/603)
 • KC-390 - “Pevná náběžná hrana letounu KC-390“, (2012-2015, MPO – TIP, projekt č.FR-TI4/600)
 • MOSTA – “Modernizace malého dopravního letounu za účelem zvýšení efektivnosti a ekonomie jeho provozu“, (2010-2016, MPO-TIP, projekt č. FR-TI2/557)
 • TERMOPLASTY – “ Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací z high performance kompozitů s termoplastickou matrici“, (2013-2016, TAČR – ALFA3, projekt č. TA03010209)
 • CANAL – “Creating Nonconventional Laminates”, (2013-2017, EK - FP7, č. smlouvy 605583)
 • AFLONEXT – “2nd Generation Active Wing – Active Flow- Loads & Noise control on next generation wing“, (2013-2018, 7. rámcový program EU, č. projektu 604013)
 • ACASIAS -“Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors“,  (2017-2020, EK – H2020, č. smlouvy 723167)
 • TERMOPLAST – “Konstrukční a technologický vývoj primárních leteckých dílů pokročilých tvarů z kompozitu s termoplastovou matricí”, (2018-2020,  MPO-TRIO, č. projektu FV30033)
 • DREAM  - “Design and Realization of equipped engine compartments including cowling for a fast compound rotorcraft”, (2017-2021, JU – Clean Sky 2, č. smlouvy 737955 – CS2)
 • LATTE – “Full Fairing for Main Rotor Head of the LifeRCraft demonstrator ”, (2017-2021, JU – Clean Sky 2, č. smlouvy 755483 – CS2)
 • “Chytré a spolehlivé letecké konstrukce“, dílčí cíle 4-5 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

Kontaktní osoba:

Ing. Radek Doubrava, Ph.D., vedoucí skupiny Výpočtů a analýz konstrukcí, VZLÚ
tel: +420 225 115 134, e-mail: doubrava@vzlu.cz