Metalografie a materialografické analýzy

Detail trhliny v kompozitu po mechanickém zatěžování, (zvětšeno 50x, polarizované světlo)

Aktivity:

 • Vizuální vyhodnocování vnitřní mikrostruktur kovových a kompozitních materiálů
 • Fraktografickou analýzu lomových ploch
 • Chemické rozbory kovů, slitin a ostatních anorganických materiálů
 • Stanovení makrostruktury a mikrostruktury materiálu
 • Odborné posudky

Vybavení:

 • Laboratoř pro metalografické rozbory a analýzu lomových ploch:
 • Metalografický mikroskop GX51 BF/DF(1000x)
 • Optický mikroskop Olympus SZ 40 (50x)
 • Optický mikroskop Arsenal LPT 2013-T
 • 3D přenosný mikroskop KEYENCE VHX-6000
 • Elektronový skenovací mikroskop TESCAN VEGA (včetně EDX, EDS, BSE a SE)
 • Spektrometry BAIRD Foundrymate + ED-XRF spektrometr Delta Professional
 • Mikrotvrdoměr MVD
 • Přesné váhy KERN
 • Vybavení pro přípravu výbrusů

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • INMA – “Innovative manufacturing of Ti sheet parts for cost-efficiency and flexibility“, (2010-2014, FP7 EU, č. smlouvy 266208)
 • OASIS – “Optimisation of Friction Stir Welding (FSW) and Laser Beam Welding (LBW) for assembly of structural aircraft parts“, (2018-2020, JTI Clean Sky 2, smlouva č. 785557)
 • IASS – „Improving the aircraft safety by self-healing structure and protecting nanofillers”, (2012-2015, FP7 EU, project No.. 313978)
 • BOPACS – „Boltless assembling and repair Of Primary Aerospace Composite Structures“, (2012-2016, FP7 EU, project No. 314180)
 • IMAC-PRO – „Industrialization of manufacturing technologies for composite profiles for aerospace applications“, (2008-2012, FP7, project No.212014)

kontaktní osoba

Dr. Ing. Roman Růžek, vedoucí skupiny Materiály, technologie a NDT, VZLÚ
tel: +420 225 115 153, e-mail: ruzek@vzlu.cz