Měření ve vysokorychlostních aerodynamických tunelech

Vysokorychlostní tunely

NABÍZÍME TUNELOVÁ MĚŘENÍ:

 • Váhové a tlakové měření 2D profilů i 3D modelů (modely letadel, jejich částí, polokřídla, rakety, a jiné tělesa, která jsou vystavena v provozu vysokým rychlostem.)
 • Nestacionární tlakové měření na těchto modelech
 • Kalibrace sond (Sondy statického a celkového tlaku, směrové sondy, čidla námrazy, apod.)
 • Tlakové charakteristiky nově vyvíjených sond při různých úhlech náběhu obtékajícího proudu
 • Zviditelňování proudění
   

VYBAVENÍ:

Atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (A):

 • Tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů
 • Tunel je vybaven zařízením budící kmity zkoušeného modelu
 • Tunel lze sestavit pro čtyři měřící prostory:
OZNAČENÍ TUNELU A1 A2 A3 A4
Měřicí prostor (m) 0,9 x 0,6 0,6 x 0,6 0,6 x 0,6 0,4 x 0,8
Machovo číslo 0,2 - 0,75 0,3 - 1,1 1,4 - 2,1 0,15 - 0,9
Stagnační tlak (MPa) 0,1 0,1 0,1 0,1
Reynold. číslo (AST) 2.106 2.106 2.106 3.106
Doba chodu (s) 8 8 6 10
Úhel náběhu (deg) -12+12 -12+12 -12+12  
Stěny měr. prostoru uzavřené perforované uzavřené štěrbinové
Otevření stěn (%)   22,5   0 - 10

 

Cejchovací atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (C):

 • Tunel je určen pro kalibraci sond malých průměrů a k ověřovacím měřením
 • Měřící prostor tunelu má průřez 0,12x0,12m
 • Rychlost lze nastavovat plynule až do Machova čísla: 1,1
 • Tunel je vybaven zařízením budící kmitání proudu vzduchu pro potřeby graduace tlakových přívodů pro nestacionární tlaková měření
 • Doba chodu je vzhledem k velikosti měřícího prostoru nepřetržitá

Atmosférický aerodynamický tunel s přerušovaným chodem (M):

 • Tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů menších rozměrů a pro kalibraci tlakových sond
 • Rozsah machových čísel: 0,2 – 2,1
 • Rozměr měřícího prostoru: 0,24x0,2m
 • Stěny perforované

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D., samostatný vědecký pracovník útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: 284 825 347, e-mail: jelinek@vzlu.cz