Měření v nízkorychlostních aerodynamických tunelech

Měření v aerodynamickém tunelu nízkých rychlostí

NÍZKORYCHLOSTNÍ TUNELOVÁ MĚŘENÍ:

Měření aerodynamických charakteristik 2D profilů, 3D modelů (modely letadel, aut, vlaků a jiných dopravních prostředků, jejich části apod.), dále měření zařízení a celků ve skutečné velikosti, které jsou v reálných podmínkách vystaveny působení větru (antény, radary apod.):

 • Silová měření pomocí interních a externích vícekomponentních tenzometrických vah, tenzometrických měrných členů
 • Měření rozložení tlaku na povrchu modelů pomocí tlakových snímačů
 • Kalibrace sond a měření jejich charakteristik (sondy statického a celkového tlaku, směrové sondy, apod.)
 • Vizualizace a vyhodnocování trajektorie proudění (vlákna, nátěry, PIV, kouř apod.), vizuální záznam pomocí rychloběžných kamer
 • Použití zařízení pro simulaci zemského povrchu, manipulátorů modelů apod.
 • Měření proudového pole pomocí žhaveného drátku, PIV

 

VYBAVENÍ:

Cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (3m LSWT):

V rámci projektu Velkých infrastruktur (LM2011016), který byl finančně podporován MŠMT proběhla rozsáhlá modernizace aerodynamického tunelu 3mLSWT ve VZLÚ. V průběhu dvou let byl vyměněn pohon aerodynamického tunelu, byla provedena rekonstrukce měřící kabiny a kompletní náhrada systému řízení.  Byl instalován systém chlazení proudu vzduchu a došlo k inovacím v oblasti měřící techniky.

Díky rozsáhlé rekonstrukci bylo dosaženo významného zlepšení parametrů aerodynamického tunelu:

 • Tunel lze nyní využít pro měření aerodynamických charakteristik modelů
 • Otevřený kruhový měřicí prostor o průměru 3 m a délce 3 m
 • Maximální rychlost 80 m/s  s chlazením zkušebního proudu vzduchu
 • Maximální rychlost 90 m/s bez chlazení zkušebního proudu vzduchu
 • Systém chlazení je schopen udržet konstantní teplotu v měřícím prostoru během měření v toleranci +- 1°C
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,3 %

Otevřený atmosférický aerodynamický tunel s nepřerušovaným chodem (1.8m LSWT):

 • Tunel pro měření aerodynamických charakteristik modelů a kalibraci sond
 • Kruhový měřicí prostor o průměru 1,8 m a délce 1,75 m
 • Maximální rychlost 55 m/s
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 0,5 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,5 %

Cirkulační atmosférický aerodynamický tunel s otevřeným měřícím prostorem (0.6m LSWT):

 • Tunel pro kalibraci sond
 • Kruhový měřicí prostor o průměru 0,6 m
 • Maximální rychlost 65 m/s
 • Max. odchylka místní rychlosti od střední rychlosti menší než 1 %
 • Charakteristická intenzita turbulence 0,5 %
   

ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

 • HELIX – “Innovative aerodynamic high lift concepts (HELIX)“, (2001-2005. FP5 EU, projekt č. G4RD-CT-2001-00516)
 • CARD – “Contribution to Analysis of Rotor Hub Drug reduction“ (2009-2011, JU Clean Sky)
 • GREEN-WAKE – “Demonstration of LIDAR Based Wake Vortex Detection System Incorporating an Atmospheric Hazard Map“, (2008-2011, 7. rámcový program EU, projekt č. 213254)
 • Velké infrastruktury – “Aerodynamické tunely - Příspěvek na obnovu a zajištění provozu“, (2012-2016, MŠMT-VI, projekt č. LM2011016)
 • ESPOSA - moderní turbínové motory pro malá letadla, WP2.3 Whirl Flutter (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • AJT – “Pokročilé křídlo letounu AJT“, (2012-2015,MPO – TIP4, projekt č. FR-TI4/603)
 • UHURA – “Unsteady High-Lift Aerodynamics -  Unsteady RANS Validation“, (2018-2021, EU Horizon 2020, projekt č. 769088)


KONTAKTNÍ OSOBA:

Doc. Ing. Zdeněk Pátek, CSc., Vedoucí výzkumný pracovník útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: 225 115 124, e-mail: patek@vzlu.cz

 

REFERENCE:

 • Z. Pátek, Petr Vrchota, J. Cervinka: EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL STUDY OF GROUND EFFECT ON AIRFOIL SECTION. ICAS 2016 - 30th Congress of the International Council of the Aeronautical Science, Daejeon, Korea; 09/2016
 • Pátek Z., Červinka J. , Vrchota P.: WIND TUNNEL AND CFD STUDY OF AIRFOIL WITH AIRBRAKE. 28TH CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COUNCIL OF THE AERONAUTICAL SCIENCES, Brisbane, Australia; 09/2012
 • Marian Zabloudil, Zdeněk Pátek, Petr Vrchota: WIND TUNNEL INVESTIGATION OF FLOWFIELD ON THE FOWLER FLAP AND IN THE COVE USING PIV METHOD. 27TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE AERONAUTICAL SCIENCES, Nice, France; 09/2010