Měření nového profilu rozváděcí mříže T0-3a/E pro Škodu Power, a.s.

Pohled do měřící kabiny.

Pro firmu Škoda Power, a.s., která je předním světovým výrobcem parních turbín pro potřeby energetiky byly v uplynulém roce provedeny na útvaru Aerodynamiky dvě zakázky, které se týkaly proměření nového profilu rozváděcí mříže T0-3a/E.

V rámci zakázky byl proveden jednak experimentální výzkum mříže při různých poměrných roztečích pro optimalizaci rozteče mříže (tzv. Zweifelův koeficient) pro daný vstupní úhel. Měření bylo provedeno v měřícím prostoru cirkulačního tunelu v rozsahu výstupních isentropických Machových čísel 0,4 – 1,2.

Dále byl proveden experimentální výzkum této mříže s měřením po výšce lopatky pro jednu vybranou rozteč, kdy byly studovány víry sekundárního proudění v mříži. Při měření bylo postupně traverzováno v devíti vzdálenostech od roviny symetrie měřícího prostoru.

V letošním roce 2010 bude měření dále pokračovat proměřením dalších roztečí stejné mříže pro ucelení poznatků a zpřesnění optima.

Více informací o společnosti Škoda Power, a.s. naleznete na http://www.skoda.cz/power.