Měření a experimentální simulace vnitřního proudění v leteckých motorech s využitím aerodynamických tunelů a dalšího měřícího zařízení

Turbomachinery

experimentální aktivity pro letecké Turbíny:

 • Experimentální výzkum a vývoj axiálních turbínových stupňů na vzduchové zkušební turbíně „tzv. cold-flow test“
 • Možnost detailního proměření proudových polí za statorem i rotorem pomocí nestacionárních tlakových sond
 • Vývoj měřící techniky: možnost konstrukce vlastních traverzovacích zařízení a miniaturních tlakoměrných sond pro konkrétní aplikace, upgrade současného zkušebního turbínového stupně na tzv. „1,5 stupňové uspořádání“, základní koncept zařízení pro dvoustupňové uspořádání stupně axiální turbíny
 • Tlaková měření přímých lopatkových mříží (2D profilů), zjištění charakteristik profilové mříže, tlakové odběry v lopatkovém kanále
 • Tlaková měření turbínových statorových kol (3D proudění) včetně traverzování v kanálech
 • Měření průtokových charakteristik a kalibrace průtoku pomocí normované clonkové trati
 • Měření ztrátových a frekvenčních charakteristik průtočných částí strojů
 • Možnost zviditelnění proudění
 • Kalibrace tlakových i drátkových sond pro měření v kanálech turbínových stupňů

 

VYBAVENÍ:

Tunely pro měření lopatkových mříží (LM):

 • Tunel pro proměření aerodynamických charakteristik přímých lopatkových mříží šířky 100mm
 • Možnost měřit tlaky na povrchu lopatek traverzování sondou v kanále za lopatkou
 • Vizualizace proudění pomocí stínové metody a šlíru Šlírovacím přístrojem Zeiss 80
 • Machovo číslo na vstupu do lopatek: 0,1 – 0,98, maximální tlakový spád 8, maximální průtok 7kg/s
 • Reynoldsovo číslo v rozsahu: 0,06x106 – 1,2x106

 Tunely pro měření turbínových kol (TU):

 • Aerodynamické charakteristiky statorových kol lopatkových strojů, částí leteckých motorů, plynových a parních turbín
 • Měření celkových charakteristik turbíny, stacionární/nestacionární měření proudových polí
 • Zařízení pro změnu tloušťky mezní vrstvy a vstupní turbulence do modelu axiálního turbínového stupně
 • Machovo číslo na vstupu do lopatek: 0,1 – 0,98
 • Reynoldsovo číslo v rozsahu: 0,06x106 – 1,2x106

Clonková trať CT500:

 • Měření průtočného množství pomocí normované clonkové trati
 • Měření ztrátových a frekvenčních charakteristik průtočných částí strojů
 • Cejchování vstupního potrubí do motoru na průtok vzduchu
 • Možnost podrobného proměření rychlostního pole hřebenovou sondou
 • Rozsah průtočného množství do 15 kg/s
 • Nejistota určení průtoku 0,6%

Další zařízení:

 • Zkušební zařízení pro měření průtokových vlastností vnitřních recirkulačních kanálů v oblasti záběrníku odstředivého kompresoru

 

Řešené Výzkumné projekty:

 • ESPOSA -  „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“, WP 2.2 - Advanced low-cost small turbine, (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • LEMCOTEC – “Low Emissions Core-Engine Technogies“, (2011-2017, EK – 7. rámcový program EU, projekt č.283216)
 • “Technologie pro moderní turbínové motory“, dílčí cíl 1 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO).

 

kontaktní osoba:

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D., samostatný vědecký pracovník útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: 284 825 347, e-mail: jelinek@vzlu.cz