Manta v aerodynamickém tunelu VZLÚ

Meření bezpilotního letounu Manta

VZLÚ je spolupříjemcem projektu č. TA02030572 s názvem "TDAAS – Inovativní a antikolizní systém pro využití v obecném letectví a bezpilotních", jehož cílem je vývoj systému pro zakomponování bezpilotních prostředků do civilního vzdušného prostoru. Tento projekt je řešen za podpory TAČR. Jedná se o systém Sense&Avoid, což je obdoba TCAS (Traffic collision alert system) používáného běžně v civilním letectví u pilotovaných letadel. Hlavním příjemcem (koordinátorem projektu) je firma Honeywell, která systém vyvíjí. Druhým spolupříjemcem je firma VTÚLaPVO LOM Praha, která poskytla bezpilotní letoun Manta s vybavením jako zkušební platformu.
Role VZLÚ spočívá v přípravě matematického modelu letounu na základě statických a dynamických měřeních zmenšeného modelu (1:2.5) v aerodynamickém tunelu. Ten bude následně jednak zakomponován do autopilota bezpilotního prostředku, ale také využíván v četných simulacích interakcí mezi systémem Sense&Avoid a bezpilotním letounem, ještě před letovými zkouškami.
Bližší informace o aerodynamických tunelech VZLÚ naleznete zde: aerodynamické tunely VZLÚ.