LETADLO BUDOUCNOSTI

LETADLO BUDOUCNOSTI

V průběhu dubna až června 2013 proběhla na ZŠ generála Fajtla v Letňanech výtvarná akce s názvem Letadlo budoucnosti. Akce byla iniciována VZLÚ s cílem popularizovat letectví a letecké aktivity, které jsou pro městskou část Praha-Letňany příznačné.

Výtvarná akce pomohla rozvinout dětskou fantazii a přitáhla pozornost desítek dětí, které připravily zdařilá výtvarná díla větších formátů. Mladí výtvarníci byli odměněni propagačními předměty VZLÚ a nejzdařilejší díla byla vystavena ve vstupních prostorách Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu, a.s.