Kosmos - projekty ESA

Projekt SWARM

7. března 2008 uzavřel Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. kontrakt s firmou EADS Astrium na výrobu jednoho testovacího a tří letových kusů mikroakcelerometrů pro vědeckou misi Evropské kosmické agentury (European Space Agency, ESA) SWARM. Jedná se o první velký kontrakt české firmy na dodávku přístroje pro družice ESA. O jeho rozsahu svědčí i skutečnost, že kromě VZLÚ se na něm bude podílet dalších čtrnáct českých organizací. Úkolem mise SWARM (předpokládaný start v roce 2010) bude pomocí konstelace tří družic měřit geomagnetické pole Země - jeho intenzitu, směr a oscilace v čase.

Tato měření budou revoluční v tom, že budou moci probíhat z kosmu souběžně nad více regiony na Zemi. Doposud byly časové oscilace geomagnetického pole vyvozovány z pozemních měření. Měření z mise SWARM umožní dále posunout vědecké znalosti v oblasti zemského klimatu, oceánského proudění, geologického interiéru planety (dynamika zemského jádra) apod. Projekt SWARM je finančně kryt z prostředků ESA.

Do kosmických aktivit se VZLÚ poprvé zapojil v 70. letech, kdy se v rámci programu Interkosmos podílel na vývoji zařízení TS1/2-M pro záznam ionosférických dat a nízkofrekvenčních elektromagnetických vln v magnetosféře. Na konci 80. let se ve VZLÚ prováděly zkoušky stabilizované plošiny ASPG-M pro montáž přístrojů určených pro geofyzikální a astrofyzikální výzkum. Stabilizovaná plošina ASPG-M, vyvinutá ve VPZ-VÚ Běchovice, byla využita pro projekty Vega 1, Vega 2 a Kvant-2 na mezinárodní kosmické stanici Mir. V témže období probíhaly ve VZLÚ také vibrační zkoušky kontejneru Incubator-2, určeného pro výzkum vlivu podmínek kosmického letu na vývoj organismu v rámci programu Sojuz TM-9.

Další nové projekty přišly do VZLÚ až po víc než desetileté odmlce. V roce 2003 byly ve VZLÚ provedeny mechanické zkoušky družice Mimosa, jejíž vývoj byl zajišťován Astronomickým ústavem AV ČR. V současnosti jsou hlavní kapacity VZLÚ v oblasti kosmu soustředěny na výše zmíněný projekt SWARM. Ze stejné oblasti je i v současné době končící projekt TEASER, jehož hlavní náplní je testování modelu mikroakcelerometru na ruské družici Universat.

 

Kontakt

Ing. Roman Rybecký
e-mail: rybecky@serenum.cz
tel: 225 115 496