Kosmonautika

Kosmoautika

VZLÚ patří mezi průkopníky české kosmonautiky. Vyvíjí speciální přístroje a zařízení určené pro experimenty a měření prováděná ve vesmíru a zajištuje celou řadu prací pro tuto specifickou oblast. Kosmické aktivity nejsou předmětem činnosti jen VZLÚ, ale i jeho dceřiných společností SERENUM a VZLU TEST (v rámci skupiny VZLU Group).

VZLÚ se od roku 2003 zabýval vývojem a výrobou nové generace přesných mikroakcelerometrů pro měření velmi malých zrychlení v kosmu. Tato přesná zařízení umožňují měřit vliv negravitačních sil na parametry oběžné dráhy umělé družice Země; následně pak je možné zpracovat a upřesnit modely zemské termosféry.  V úzké spolupráci se společností EADS Astrium se VZLÚ stal dodavatelem mikroakcelerometrů pro projekt ESA s označením SWARM. Vesmírná mise SWARM je zaměřena na výzkum magnetického pole Země s pomocí tří satelitů umístěných na polárních orbitech ve výškách mezi 400-550 km. Prototyp přístroje byl již ověřen jako součást ruského satelitu Tatiana 2, který byl na oběžnou dráhu vynesen raketovým nosičem Sojuz v roce 2009. Jednalo se o nejvýznamnější projekt české kosmonautiky v minulé dekádě.

Své zkušenosti z letectví a z několika minulých projektů z oblasti kosmonautiky VZLÚ zúročuje při spolupráci na projektech Evropské vesmírné agentury ESA. V období 2011 - 2020 se skupina VZLÚ Group spolu s dalšími českými firmami a výzkumnými pracovišti účastní řady R&D projektů ESA (European Space Agency). Jmenovitě se jedná o vesmírné mise EUCLIDE, JUICE, FLPP-VTI, PROBA-3, VEGA a ARIANE 6.

Relativně velká mediální pozornost byla věnována nanodružici VZLUSAT-1, která byla na bázi standardizované platformy CubeSat 2U (20x10x10cm) vyvinuta ve VZLÚ ve spolupráci s českými firmami a univerzitami. Dne 23. června 2017 byla tato dvoukilogramová nanodružice dopravena na oběžnou dráhu pomocí indické rakety PSLV-C38. VZLUSAT-1 nyní obíhá na polární dráze ve výšce 505 km s orbitální rychlostí 7610 m/s a plní relativně úspěšně několik výzkumných úkolů. Kromě vlastních zdrojů VZLÚ a spolupracujících partnerů se na financování vývoje a vypuštění družice podílela Technologická agentura České republiky v rámci programu (výzkumné projekty č. TA03011329 a č. TA04011295), ), dále pak Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím institucionální podpory VZLÚ a Evropská komise prostřednictvím rámcového projektu QB50.

VZLÚ dnes zajišťuje celou řadu odborných činností, které podporují vývoj prostředků určených pro použití v kosmu. Jedná se o různé typy engineeringových prací zahrnujících pevnostní analýzy, termodynamické simulace, teplotní analýzy, analýzy spolehlivosti, návrh a vývoj elektronických systémů, vývoj speciálních kompozitních konstrukcí pro použití v kosmu apod. Vývojové práce zahrnují také některé typy kvalifikačních zkoušek se zaměřením na mechanickou a klimatickou odolnost, dále specializované zkoušky v termovakuové komoře apod. Pracoviště disponuje čistými místnostmi (třídy 100 000), které jsou nezbytné pro vývoj prostředků používaných v kosmu.

VZLÚ poskytuje také poradenské služby v oblasti managementu a řízení projektů a zajišťování kvality (Product Assurance) v rozsahu ECSS standardů používaných ESA (European Space Agency).

Bližší informace naleznete na následujících odkazech:


Kosmonautika ve skupině VZLU Group