Kosmonautika

Kosmoautika

„VZLÚ patří mezi průkopníky rozvoje kosmonautických aktivit v České republice. Vyvíjí speciální přístroje a zařízení určené pro experimenty a měření prováděná ve vesmíru."

Od roku 2003 se VZLÚ zabývá vývojem a výrobou nové generace přesných mikroakcelerometrů pro měření velmi malých zrychlení v kosmu. Tato přesná zařízení umožňují měřit vliv negravitačních sil na parametry oběžné dráhy umělé družice Země; následně pak je možné zpracovat a upřesnit modely zemské termosféry.

V úzké spolupráci se společností EADS Astrium se VZLÚ stal dodavatelem mikroakcelerometrů pro projekt SWARM. Mise projektu SWARM je zaměřena na výzkum magnetického pole Země s pomocí tří satelitů umístěných na polárních orbitech ve výškách mezi 400-550 km. Prototyp přístroje byl již ověřen jako součást ruského satelitu Tatiana 2, který byl na oběžnou dráhu vynesen raketovým nosičem Sojuz v roce 2009.

VZLÚ zajišťuje celou řadu odborných činností, které podporují vývoj prostředků určených pro použití v kosmu. Jedná se o různé typy engineeringových prací zahrnujících pevnostní analýzy, termodynamické simulace, teplotní analýzy, analýzy spolehlivosti, návrh a vývoj elektronických systémů atd. Vývojové práce zahrnují také některé typy kvalifikačních zkoušek se zaměřením na mechanickou a klimatickou odolnost.

Zkušební vybavení zahrnuje vibrační zařízení, klimatické a termovakuové komory. Pracoviště disponuje čistými místnostmi (třídy 100 000), které jsou nezbytné pro vývoj prostředků používaných v kosmu.

VZLÚ poskytuje také poradenské služby v oblasti managementu a řízení projektů a zajišťování kvality (Product Assurance) v rozsahu ECSS standardů používaných ESA (European Space Agency).