Korozní inženýring a povrchové ochrany pro energetiku

energetika-difuzor-20181216172316

aktivity pro energetiku:

  • Vývoj nových povrchových ochran zlepšujících korozně-mechanické vlastnosti materiálů používaných v energetice
  • Experimentální VaV aktivity směřující ke studiu korozních dějů v různých prostředích a následné stanovení zdrojů a příčin korozního poškození
  • Korozní studie kondenzace mokré páry v turbínách pro geotermální zdroje
  • Určování klimatické odolnosti povrchových ochran a materiálů používaných v energetice
  • Hodnocení vlastností organických povrchových ochran a úprav
  • Pokročilé ekologicky akceptovatelné bezchromátové povrchové úpravy
  • Vypracování a laboratorní ověřování nových technologických postupů pro elektrolytickou depozici povrchových úprav

 

VYBAVENÍ:

  • Potenciostat Voltalab PGZ 100 pro elektrochemická měření
  • Machu test pro zrychlený korozní test
  • Autokláv (3 bar, 143° C) pro zkoušky odolnosti za zvýšené teploty

 

kontaktní osoba:

Ing. Martina Pazderová, Ph.D., vedoucí útvaru Koroze a povrchové úpravy, VZLÚ
tel: 225 115 136, e-mail: pazderova@vzlu.cz