Kontrolní den mezinárodního projektu CESAR

Kongresové centrum Praha

Ve dnech 30.9. a 1.10 2008 se v prostorách Kongresového centra v Praze konala dvoudenní schůze účastníků projektu CESAR (Cost-Effective Small AiRcraft). Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj technologií pro menší regionální letouny pro 5 až 15 osob. Celou akci organizoval Výzkumný a zkušební letecký ústav, který je koordinátorem projektu. Kromě více než 70 účastníků z 39 firem a 14 zemí byl tohoto - v pořadí již druhého - setkání přítomen i zástupce Evropské Komise pan José Manuel Martin-Hernandez a dva externí hodnotitelé. Jednotliví leadři projektových částí prezentovali své dosavadní výsledky na projektu. Postup prací v druhém projektovém období byl jak zástupcem Evropské Komise, tak i hodnotiteli hodnocen velmi pozitivně.

Více informací o projektu CESAR naleznete na internetových stránkách:
http://www.cesar-project.eu/