Konference Clean Sky 2

schranka01-20170426115643

Dne 15. února 2017 se v Praze konala národní konference Clean Sky 2 pořádaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s hlavními českými účastníky programu. 

Zástupci Clean Sky 2  představili strukturu programu a možnosti, které se podnikům nabízejí, hovořili o akčním plánu pro synergie prostředků programu Horizont 2020 s Evropskými strukturálními a investičními fondy. 

Společnosti Evektor, Honeywell a GE Aviation Czech prezentovali své aktivity v rámci programu. Firma Woodcomp Propellers jako koordinátor představila projekt Argos (Aerospace propeller useful for diesel engines). Dalšími účastníky tohoto projektu jsou firmy Jihostroj a VZLÚ. Téma projektu je zaměřeno na vývoj speciální hydraulic­ky stavitelné kompozitní vrtule a systému jejího tlumení. Demonstrátor vrtule bude zkoušen na dieselovém motoru francouzské firmy SMA patřící do konsorcia SAFRAN

Předseda Asociace leteckých výrobců (ALV) a předseda představenstva VZLÚ Josef Kašpar prezentoval účastníkům priority a strategické cíle českého leteckého průmyslu v návaznosti na aktivity Clean Sky 2. 

Mezi řečníky byli Zdeněk Mikulka (Evektor), Rob Levin (GE Aviation Czech), Marcela Sapáková (Honeywell International), Michaela Vlková (TC AV ČR), Petr Průcha (LA composite) a Hynek Walmer (Jihostroj) a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu.

Veškeré prezentace v angličtině si můžete stáhnout zde.