Konceptuální návrh letounu a jeho částí

Model letounu EV55 v aerodynamickém tunelu simulovaný CFD výpočtem

VÝVOJOVÉ A NÁVRHOVÉ PRÁCE:

 • Návrh pokročilých aerodynamických koncepcí regionálních a malých dopravních letadel
 • Výzkum a vývoj nových koncepcí letounů a dronů (vč. distribuovaného pohonu)
 • Optimalizovaný návrh profilů křídel
 • Optimalizovaný návrh prostředků pro zvýšení součinitele vztlaku
 • Návrh kormidel včetně aerodynamického odlehčení a vyvážení
 • Aerodynamicky optimalizovaný návrh křídla letounu
 • Aerodynamický návrh a aerodynamický výpočet celého letounu
 • Výpočet letových výkonů letounu
 • Výpočet letových vlastností letounu
 • Ověření aerodynamických charakteristik měřením v aerodynamickém tunelu
 • Vývoj integrálního a specializovaného software pro konceptuální návrh


VYBAVENÍ:

 • Programy na aerodynamický výpočet profilů, křídel, celých letadel
 • Optimalizační programy
 • Programy na výpočet letových výkonů
 • Programy na výpočet letových vlastností
 • Nízkorychlostní a vysokorychlostní aerodynamické tunely:
  • měření sil
  • měření tlaků
  • měření dynamických aerodynamických derivací
  • Ssmulace vlivu vrtulí
  • měření proudových polí metodou PIV
  • vizualizace proudění


ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

 • HPH VĚTROŇ -  Celokompozitový dvousedadlový větroň nové generace, (2009-2013, MPO – TIP1, projekt č.FR-TI1/326)
 • AUVIS – “Automatizovaný vzdušný informační systém” (2010-2014, MV – Bezpečnostní výzkum, projekt č. VG20102014052)
 • ESPOSA -  „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“,   WP6.2 – Reliable design methodology for aerodynamic engine/airframe integration, (2011-2015, EK – 7. rámcový program EU, projekt č. 284859)
 • TDAAS - Inovativní antikolizní systém pro využití v obecném letectví a bezpilotních prostředcích (2012-2014, TAČR-Alfa, projekt č. TA02030572)
 • ANULOID – “Investigation of novel vertical take-off and landing (VTOL) aircraft concept, designed for operations in urban areas“, (2013-2015, 7. rámcový program EU, projekt č.FP7-AAT-2012-RTD-L0) 
 • MISTRAL – “Malý vojenský dopravní letoun“, (2011-2015, MPO-TIP, projekt č. FR-TI3/333)
 • AJT – “Pokročilé křídlo letounu AJT“, (2012-2015,MPO – TIP4, projekt č. FR-TI4/603)
 • ACASIAS - “Advanced Concepts for Aero-Structures with Integrated Antennas and Sensors“,(2017-2020, EU H2020, projekt č. 723167)
 • AStRA – “Pokročilá kompozitní konstrukce pro budoucí regionální letouny”, (2018-2020,  MŠMT - Program Inter-Excellence, projekt č. LTARF18040)
 • IAEROM - “Aeromechanika pro dopravní prostředky 21. století“, dílčí cíl 4 (2018-2022, institucionální podpora MPO pro DKRVO ).

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Petr Vrchota, Ph.D., vedoucí útvaru Aerodynamika, VZLÚ
tel: 225 115 260, e-mail: vrchota@vzlu.cz