Kompozitní materiály v primární konstrukci

Cíle řešení

Kompozitní materiály a s nimi související návrhové metody, výrobní technologie a zkušební postupy jsou v průmyslově vyspělých zemích považovány za strategické znalosti. Výzkumný záměr je zaměřen na výzkum použití kompozitních materiálů v primární konstrukci zařízení s rotujícími plochami. U těchto zařízení, mimo jejich základní aerodynamické funkce, dochází při rotaci k akumulaci velkého množství energie a porušení kterékoliv primární části může mít bezprostřední vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu.

Cílem řešení je dosažení kvalitativně vyšších návrhových parametrů výrobků (zvýšení přidané hodnoty), zvýšení spolehlivosti návrhových metod (snížení vývojových nákladů), zkrácení doby potřebné pro vývoj nového výrobku (snížení vývojových nákladů), snížení dopadů na životní prostředí (použití progresivních technologií), zajištění stability výzkumného týmu a výchova mladých odborníků.

 

Identifikační kód

MSM0001066904

 

Zahájení řešení

1.1.2004

 

Konec řešení

31.12.2010

 

Řešitelský útvar:

Ing. Vilém Pompe, Ph.D.
Kompozitní technologie 
Tel: +420 225 115 304