Kalibrace tenzometrických siloměrů

Kalibrace tenzometrického siloměru

nabídka služeb:

 • Kalibrace tenzometrických siloměrů v rozsahu od 0,1 kN do 500 kN
 • Zkoušky materiálů dle ČSN EN 10002-1
 • Pevnostní zkoušky dílů s max. únosností do 500 kN

 

VYBAVENÍ:

 • Jednoosý zkušební stroj TIRAtest 28500 S (rozsah do 500 kN, délka měřícího prostoru 1,7 m, šířka 0,6 m)
 • Sada řídících siloměrů pro zjemnění rozsahu (1; 2,5; 5; 10; 20; 100; 200; 500 kN)
 • Průtahoměr MFNA, rozsah do 300 mm, rozlišení 0,4 μm
 • Sada etalonů síly (1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200 a 500 kN)
 • Vícekanálová měřicí ústředna ORION, typ 3531
 • Měřicí ústředna MGCplus (měření výstupních signálů siloměrů a tenzometrů)

 

NORMY:

 • ČSN EN 17 025
 • ČSN EN 10002 – 1 (zkouška kovu tahem)
 • ČSN 49 0113 (metoda zjišťování pevnosti dřeva v tahu podél vláken)

 

OPRÁVNĚNÍ:

 • Osvědčení o akreditaci
 • Oprávnění ÚCL

 

kontaktní osoby:

Ing. Bronislav Mezihorák, vedoucí skupiny Měření a metrologie, VZLÚ
tel: +420 225 115 490, e-mail: mezihorak@vzlu.cz