Josef Kašpar zvolen prezidentem Asociace leteckých výrobců

ALV logo

Koncem března se konala valná hromada Asociace leteckých výrobců (ALV ČR), kde bylo zvoleno nové představenstvo a dozorčí rada.

Předseda představenstva VZLÚ Ing. Josef Kašpar byl znovu zvolen prezidentem ALV.

Asociace leteckých výrobců České republiky má 35 členů, od finálních dodavatelů letadel a komplexních systémů, výrobců letadlových agregátů a zařízení až po malé specializované podniky.

VZLÚ, jako dodavatel výzkumných, vývojových a zkušebních prací, intenzivně spolupracuje s českým leteckým průmyslem reprezentovaným zejména ALV ČR. ALV ČR byla založena v roce 1994 za účelem podpory českého leteckého průmyslu jako strategického odvětví s podstatným vlivem na další průmyslové obory. Asociace je od roku 2000 členem Evropské asociace leteckých výrobců ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Europe). 

Více informací o ALV na www.alv-cr.cz