Jak získat licenci k chráněným výsledkům VZLÚ

Jak získat licenci

V případě, že máte zájem získat licenci na využití know-how, které je chráněno užitným/průmyslovým vzorem či patentem nebo máte zájem o zpřístupnění dalších neveřejných aplikovaných výsledků (např. technické zprávy), prosím kontaktuje oddělení Transferu znalostí a technologií. Zájemcům poskytujeme licence k využití chráněného know-how VZLÚ.

 

Licencovaný software

V případě, že máte zájem získat licencovaný software, prosím kontaktujte oddělení Transferu znalostí a technologií.
Soubory licencovaného softwaru lze stáhnout po registraci v této sekci.

 

KONTAKT

Ing. Karel Paiger, ved. odd. Transfer znalostí a technologií
e-mail: info@vzlu.cz,  tel: 225 115 332