Inovační vouchery v Praze - druhý ročník

Chtěli bychom Vás informovat o pokračování úspěšného programu Inovační vouchery Praha, který umožňuje právnickým osobám se sídlem v Praze objednat u organizací jako je VZLÚ výzkumné a vývojové služby, na které jim může být poskytnuta dotace ve výši 70% zakázky, maximálně však do částky 200 tis. Kč.

Program je primárně zaměřen na usnadnění přístupu firmám ke službám poskytovaných výzkumnými organizacemi. O voucher mohou žádat subjekty, které s VZLÚ ještě nespolupracovaly. Stávající zákazníci VZLÚ mohou žádat také, ale musí se jednat o jiný typ služeb, než ty které již byly v minulosti objednány.

Výzva je posunuta a bude otevřena v září 2014. Více informací, o tom kdo může žádat, naleznete v příručce pro inovační vouchery, která je ke stažení vpravo.

V rámci programu Inovační vouchery nabízí VZLÚ široké spektrum výzkumných, vývojových a zkušebních služeb, které jsou specifikované v nabídkovém listě, také ke stažení vpravo.

Během loňského ročníku již proběhla úspěšná spolupráce s několika pražskými firmami.