Inovační vouchery Praha

Chtěli bychom Vás informovat o zcela novém programu Inovační vouchery, který umožňuje právnickým osobám se sídlem v Praze objednat u organizací jako je VZLÚ  výzkumné a vývojové služby, na které jim může být poskytnuta dotace ve výši 75% zakázky, maximálně však do částky 200 tis. Kč.

Program je primárně zaměřen na usnadnění přístupu firmám ke službám poskytovaných výzkumnými organizacemi. O voucher mohou žádat subjekty, které s VZLÚ ještě nespolupracovaly. Stávající zákazníci VZLÚ mohou žádat také, ale musí se jednat o jiný typ služeb, než ty které již byly v minulosti objednány.

Výzva bude otevřena 21.5.2013, termín podání žádostí je do 15.7.2013. Více informací, o tom kdo může žádat, naleznete v příručce pro inovační vouchery.

V rámci programu Inovační vouchery nabízí VZLÚ široké spektrum výzkumných, vývojových a zkušebních služeb, které jsou specifikované ZDE.