INKOM

inkom-20150914112448

Předmětem řešení projektu je implementace moderních kompozitních materiálů do konstrukce letounu, která povede ke zvýšení užitné hodnoty letounu zlepšením jeho provozních parametrů a snížením výrobních nákladů. Použitím kompozitních materiálů místo kovových a aplikací lepení místo nýtování dojde ke snížení hmotnosti letounu a snížení pracnosti při sestavování. Použití kompozitních materiálů povede ke zlepšení tvarové přesnosti, snížení pracnosti a ke snížení hmotnosti. Použití kompozitních materiálů v konstrukci motorové gondoly umožní dosažení aerodynamicky výhodnějšího řešení než v případě složit é nýtované konstrukce z hliníkových slitin. Použití vhodných materiálů, jejich skladby a tvaru umožní snížení vnitřního hluku a zvýšení komfortu cestujících.

Účastníci projektu:

  • Aircraft Industries, a.s.
  • Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
  • EVEKTOR, s.r.o.
  • 5M, s.r.o.
  • LA composite s.r.o.

Identifikační kód

FR-TI4/543

Zahájení řešení

1.2.2012

Ukončení řešení

30.6.2015

Řešitelský útvar VZLÚ:

Ing. Bohuslav Cabrnoch, PhD.

Kompozitní materiály, VZLÚ