Ing. Josef Kašpar prezidentem EREA

EREA representatives

Dne 4.12.2013 se konalo v Bruselu zasedání vedení Asociace evropských leteckých výzkumných ústavů (EREA), kde byl zvolen genenální ředitel VZLÚ Ing. Josef Kašpar prezidentem asociace na následující dvouleté období.

EREA byla založena v roce 1994 jako nezisková organizace (asociace) s těmito cíli: podporovat a reprezentovat společné zájmy svých členů, rozvíjet spolupráci mezi členy, integrovat aktivity v civilním a vojenském letectví a návazných vesmírných aktivitách, zlepšit a zintenzivnit spolupráci EREA a jejich členů se třetími stranami v letectví, integrovat výzkumné zdroje a kapacity k zefektivnění leteckého výzkumu v EU s cílem udržet výsadní postavení evropského letectví v globálním kontextu a vytvářet a realizovat společný program aktivit.

VZLU je členem asociace EREA od roku 2001. Členové asociace se zapojují do přípravy evropských programů na podporu výzkumu a vývoje nových technologií.

Více informací naleznete na stánkách EREA.