Informační setkání zájemců o program Horizon 2020 a JTI Clean Sky 2

informační setkání k programu Horizon 2020 a o JTI Clean Sky 2


Oborová kontaktní organizace (OKO LV)  při VZLÚ připravuje jednodenní informační seminář a workshop k tématice Horizon 2020 + Clean Sky 2 (CS2) – letecký výzkum a vývoj

Termín: 4. prosince 2013 v areálu VZLÚ v Praze, předběžně od 10:00-15 hodin.

Co se dozvíte:

  • aktuální informace o obou programech (včetně informací z akce v Bruselu 21/11)
  • informace o nových pravidlech účasti (např. nová finanční pravidla apod.)
  • nové EU programy pro SME/MSP (jsou zcela zásadní změny a nové možnosti)
  • konkrétní možnosti zapojení do CS2 a do připravovaných projektů Horizon 2020

Detailní program akce a registrace bude k v polovině listopadu. Akce je bez registračního poplatku.