Informační seminář - "7.Rámcový program – Aeronautika - současné a budoucí možnosti zapojení českých organizací"

Dne 21.října 2009 se v kinosále VZLÚ konal informační seminář na téma „7.Rámcový program – Aeronautika – současné a budoucí možnosti zapojení českých organizací“.

Jednalo se o společnou akci Oborové kontaktní organizace pro letecký a kosmický výzkum a Technologického centra Akademie věd, která byla zaměřena na prezentaci možností zapojení českých podniků, výzkumných organizací a ústavů , vysokých škol a jiných subjektů do mezinárodních výzkumných projektů 7.Rámcového programu, aktuálně jeho 3. a 4.výzvy. Do programu semináře byla zahrnuta i témata týkající se finančních a právních pravidel účasti v těchto projektech. Krátce byl představen projekt JTI Clean Sky a SESAR, dále pak Technologická platforma ALV.

Prezentace z daného semináře jsou k dispozici v souborech ke stažení.