Horizon 2020 (2014-2020)

Horizon2020 je program, který financuje výzkum a vývoj v několika pilířích - na úrovni čisté vědy (oblast Vynikající věda), jednak na úrovni přenosu inovací do praxe (oblast Vedoucí postavení evropského průmyslu). Podporován je rovněž výzkum v oblasti tzv. společenských výzev (nezaměstnanost, sociální oblast, stárnutí obyvatel aj.).

 

Typ

Akronym

Název projektu

Koordinátor

H2020

FUTURE SKY SAFETY

JRI Future Sky Safety

NLR

H2020

ACASIAS 

Advanced Concepts for AeroStructures with Integrated Antennas and Sensors 

NLR

H2020

UHURA

Unsteady High-Lift Aerodynamics - Usteady RANS Validation

DLR

Horizon 2020 (2014-2020)