Hlavičkiáda 2010 - " Kolik tun se může vznést do vzduchu?"

Dne 10.11.2010 se v přednáškovém sále útvaru Pevnosti konstrukcí odehrála akce s názvem Hlavičkiáda na téma „Kolik tun se může vznést do vzduchu?“. Jednalo se o součást projektu České hlavičky, který je obdobou i mediálně známé České hlavy. Akce je organizována společností Česká hlava s.r.o. a je určena pro studenty středních škol, kteří se zajímají o vědu a výzkum a navštěvují poznávací akce na různých vědeckých, výzkumných a vývojových pracovištích v České republice.

Tentokrát tedy několik desítek středoškolských studentů zavítalo na půdu VZLÚ, kde se měli možnost seznámit s problematikou vývoje letadel, jejich zkoušení, prokazování letové způsobilosti i se všemi aktivitami, které VZLÚ v oblasti letectví a kosmonautiky zajišťuje. Přednášky připravili a na otázky v diskusi odpovídali vedoucí útvarů Aerodynamiky a Pevnosti konstrukcí pánové Jiří Fiala a Josef Jironč, kteří studenty rovněž provedli po svých útvarech a v praxi jim ukázali některé skutečné letadlové konstrukce i zkušební zařízení.