Funkční navrhování leteckých motorů ve VZLÚ s řešením Autodesk Inventor

Funkční navrhování leteckých motorů ve VZLÚ s řešením Autodesk Inventor

V rámci jednoho z projektů byl navržen moderní reduktor malého turbovrtulového motoru pro kategorii leteckých motorů, která na současném globálním trhu leteckých turbínových motorů zcela chybí. Projekt je řešen ve spolupráci s První brněnskou strojírnou ve Velké Bíteši, která vyvinula již komerčně úspěšný proudový motor TJ 100 A, který jako tzv. jádro je základem pro turbovrtulový motor, pro nějž je nový reduktor navrhován.

Klíčovou konstrukční výzvou projektu malého turbovrtulového motoru byl návrh moderního reduktoru. Motor je dvouhřídelový s volnou turbínou – proud spalin generovaný jádrem motoru roztáčí volnou turbínu, jejíž hřídel vstupuje do reduktoru a roztáčí tak vrtulovou hřídel. Úlohou reduktoru je snížení vyššího počtu otáček volné turbíny na počet otáček vhodný pro vrtule letadla.

Moderní software v současné době umožňuje omezit počet zkoušek na fyzikálních prototypech či je provést účinněji, čímž významně zefektivňuje celý proces vývoje strojírenských výrobků. Na základě analýzy nutných činností pro návrh složitých uzlů leteckého turbínového motoru byl zvolen softwarový nástroj, Autodesk Inventor. Ten ve spojení s velmi zkušenými konstruktéry, ovládajícími práci se systémy CAD, umožnil rychle a efektivně navrhnout konstrukci reduktoru motoru. Důležitou skutečností byl pro VZLÚ fakt, že v požadovaném rozsahu a segmentu se jedná o řešení s velmi výhodným poměrem cena/výkon. Prostředí Autodesk Inventoru je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé. Od nové verze také přibylo 3D studio, čímž nám Inventor poskytuje možnosti komplexní vizualizace konstruovaného motoru, kterou je možno předvést zákazníkovi.