Evropský projekt ESPOSA byl úspěšně ukončen

1group-20160810171024

Závěrečný meeting za účasti zástupců Evropské komise se konal v polském výzkumném centru ILOT sídlícím ve Varšavě.  Koordinátorem projektu byla PBS Velká Bíteš společně s VZLÚ. Mezinárodní výzkumný projekt ESPOSA (Efektivní systémy a pohonné jednotky pro malá letadla) byl získán ve 4. výzvě 7. rámcového programu EU. Cílem projektu ESPOSA bylo navrhnout nové klíčové komponenty pro malé letecké turbínové motory s výkonem do 1000 kW a vyvinout efektivnější výrobní technologie pro výrobu těchto komponent. Projekt zahrnoval vývoj pokročilých elektronických řídicích systémů motorů, které zvýší celkovou účinnost pohonných jednotek, zajistí větší bezpečnost a sníží pracovní zátěž pilotů při řízení letounu.  Nové systémy motoru a technologie vyvinuté v rámci projektu ESPOSA by v konečném důsledku měly snížit přímé provozní náklady (DOC) o 10-14 %. Dalším cílem bylo zajištění cenově dostupných turbínových pohonných jednotek pro výrobce menších letounů a helikoptér.

Závěrečný meeting se konal ve dnech 31. května až 2. června.  Koordinátorem tohoto velkého evropského projektu se 40 účastníky byla PBS Velká Bíteš společně s VZLÚ. Celková dotace Evropské komise na tento skoro pětiletý projekt byla ve výši 25 mil. EUR.

Podnětem pro vznik projektu byl rostoucí zájem o moderní turbovrtulové a turbohřídelové pohonné jednotky ze strany leteckých výrobců všeobecného letectví, jenž zahrnuje různé typy menších letounů a helikoptér pro přepravu 2-5 osob. Důvodem rostoucí poptávky v tomto segmentu je zejména zastaralost a nehospodárnost současně vyráběných motorů, případně i úplná absence moderních a certifikovaných turbínových motorů nižších výkonnostních kategorií. Vyvíjené technologie a nová technická řešení projektu ESPOSA využily platforem motorů TP/TS100 o výkonech 160-250 kW ze společnosti PBS Velká Bíteš a turbovrtulových motorů řady AI-450 s výkony okolo 500 kW vyvíjených společnostmi Ivchenko Progress a Motor Sich, sídlícími v ukrajinském Záporoží.

Výzkumné práce zahrnovaly vylepšení parametrů hlavních komponent motoru a zlepšení jejich výroby z hlediska nákladů a životnosti. Inovace motorů zahrnuje nově vyvinuté elektronické řízení motoru na bázi COTS (Component Off-The-Shelf) komponent. Součástí řízení motoru jsou elektronické moduly zajišťující sledování stavu motoru a moderní řešení pro palivový a vrtulový řídicí systém.

Významnou částí projektu byl vývoj metodik pro optimalizaci motorových zástaveb, tj. řešení hlavních problémů vznikajících v souvislosti s instalací nových turbínových motorů do různých konfigurací letounů a helikoptér. Jednalo se o optimalizaci zástaveb z hlediska mechanického, aerodynamického, aeroakustického a tepelného managementu za použití nejnovějších tepelně odolných kompozitních materiálů na kapotáž a některé vnitřní části motorů.

Význačnou charakteristikou ESPOSY bylo to, že řada projektových výstupů byla fyzicky zhmotněna až do stadia funkčních demonstrátorů. Ty se pak zkoušely buď v laboratorním prostředí, nebo dokonce v letových podmínkách. V případě motorů TP/TS100 se do stádia letových zkoušek podařilo dostat dva turbovrtulové letouny a jednu helikoptéru. Byl odveden velký objem práce. Kromě vědeckých prací byly vyvinuty nové algoritmy a software. Vyrobilo se několik komponentů pro motory a proběhlo testování na třech různých leteckých platformách. Videa jednotlivých vzletů ke zhlédnutí zde.

Kromě realizace demonstrátorů vytvořila ESPOSA rozsáhlé know-how  v dané problematice. Část těchto znalostí byla publikována na konferencích a v technických časopisech. Publikační činnost zahrnovala přes devadesát příspěvků a článků.

VZLÚ se účastnil prací v 16 pracovních balíčcích (WP). V oblasti leteckých komponent ústav vedl úkoly zaměřené na vývoj nových spalovacích komor a na vývoj převodovky s dlouhou životností. V rámci experimentálního vývoje nových technologií pro turbínové části došlo k využití vysokorychlostního tunelu na Palmovce. VZLÚ také poskytl své kapacity v oblasti modelování turbosoustrojí. Specialisté VZLÚ velkou měrou přispěli k vývoji nových systémů řízení motoru  a systému health monitoringu.

V oblasti optimalizací zástaveb byly využity schopnosti VZLÚ v oblasti vnitřní i vnější aerodynamiky. V rámci projektu ESPOSA zdokonalily výpočetní a experimentální nástroje pro vířivý flatr. Projekt zahrnoval celou řadu standardních i nestandardních zkušebních prací, kterých se VZLÚ zhostilo také velmi dobře. V neposlední řadě je třeba zmínit i rozsáhlé práce v rámci koordinace a administrace projektu, které zajišťoval tým pracovníků VZLÚ.  Kromě hodnotných technických výstupů, projekt ESPOSA velkou měrou přispěl ke zviditelnění VZLÚ a dalších 6 českých účastníků v rámci Evropské letecké komunity.


FAKTA

ESPOSA - Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft
Rozpočet projektu: 37,7 mil. EUR
Dotace EC: 25 mil. EUR
Konsorcium: 40 účastníků (7 účastníků z ČR)
Počet zemí: 15

Více informací o projektu ESPOSA naleznete na internetových stránkách: 
http://www.esposa-project.eu/