ESPOSA workshop na mezinárodní vědecké konferenci MOSATT 2015

Mosatt zmens

Ve dnech 16. až 18. září 2015 se v Košicích konala mezinárodní vědecká konference MOSATT 2015 (Modern Safety Technologies In Transportation), jejímž cílem bylo zhodnotit současný stav bezpečnosti dopravy v nových podmínkách globalizace a rozšiřování EU a poskytnout inspiraci při hledání způsobů snižování bezpečnostních rizik v různých odvětvích dopravy. 

V rámci této konference proběhl půldenní workshop projektu ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft), jehož se účastní 40 institucí (včetně VZLÚ) z 15 států. Cílem projektu ESPOSA je vyvinout a integrovat nové motorové díly pro malé turbíny s výkonem do 1000 kW a navrhnout nové efektivní výrobní postupy těchto komponent. VZLÚ  je v tomto projektu součástí koordinačního týmu jako hlavní projektový administrátor.

Během konference bylo prezentováno 11 článků a 2 prezentace v rámci workshopu ESPOSA:


1. Vladimír OPLUŠTIL (UNIS, ESPOSA SP4 leader )
RELIABLE "COTS" BASED SYSTEMS FOR AIRCRAFT SMALL ENGINE
2. Jozef ZAKUCIA – Jaroslav BRAŤKA – Roman KŘÍŢ (VZLU)
MATHEMATICAL MODEL OF HYDROMECHANICAL PART OF FADEC FOR
TURBOSHAFT AIRCRAFT ENGINE
3. Jaroslav BRAŤKA – Jozef ZAKUCIA (VZLU)
MATHEMATICAL MODEL OF PROPELLER CONTROL SYSTEM
4. Rudolf ANDOGA – Ladislav FŐZŐ – Jozef JUDIČÁK (TUKE)
PRACTICAL APPLICATION OF ADAPTIVE METHODS IN CONTROL OF SMALL
TURBO-COMPRESSOR ENGINES
5. Patrik MORAVEK – Robert KALMAR (HON)
WIRELESS MONITORING AND DIAGNOSTIC SYSTEM FOR SMALL
AIRCRAFT/ROTORCRAFT
6. Wim LAMMEN – Rob HULS – Robert MAAS – Gerben van de VRIE (NLR)
A QUICK PREDICTION MODEL FOR PROGNOSTIC HEALTH MANAGEMENT OF
AN ENGINE TURBINE BLADE
7. Artem SUMTSOV (UNIS)
DESIGN AND TESTING OF ENGINE MONITORING MODULE
8. Ludek JANAK – Zdenek ANCIK (UNIS, VUT)
LESSONS LEARNT FROM THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE
BACKUP THERMOELECTRIC GENERATOR FOR AEROSPACE APPLICATIONS
(BTEG)
9. Zdenek HADAS – Robert GREPL – Vaclav SOVA – Jan CHALUPA (VUT)
DEVELOPMENT OF MECHATRONIC SYSTEMS FOR AIRCRAFT APPLICATIONS
10. Jiří HAD – Tomáš JAMRÓZ (VZLU)
ANALYSIS OF THERMO-MECHANICAL FATIGUE OF GENERATOR TURBINE
11. Tomáš JAMRÓZ – Jiří HAD (VZLU)
STRUCTURAL ANALYSIS OF BLADED DISK
Dále byly publikovány 2 članky:
12. David Kvapil, Lubos Vargovcik, Josef Popluhar (UNIS)
SAFETY AND RELIABILITY ISSUES OF SAFETY-CRITICAL SYSTEMS
13. Jozef Polacek, Lubos Vargovcik (UNIS)
A MATHEMATICAL MODEL OF A SMALL CLASS TURBOPROP ENGINE

Hlavními tématy workshopu byl prokročilý systém řízení pro malé motory, zkvalitnění sledování health monitoringu motorů a poskytováním pokročilých, více elektrizovaných řešení pro palivové a vrtulové řídicí systémy. 

Více o projektu ESPOSA naleznete na webových stránkách projektu: www.esposa-project.eu