ESPOSA (2011-2015)

ESPOSA - moderní turbínové motory pro malá letadla

Tým Ing. Karla Paigera z Oborové kontaktní organizace pro letecký výzkum ve VZLÚ připravil ve spolupráci s Ing. Zdeňkem Palátem ze společností PBS Velká Bíteš a s dalšími členy projektového konsorcia návrh mezinárodního výzkumného projektu s označením ESPOSA (Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft / Efektivní systémy a pohonné jednotky pro malá letadla). Návrh projektu typu “level 2“ byl podán do 4. výzvy 7. rámcového programu EU a byl Evropskou komisí schválen k financování.

Celkový rozpočet projektu je 37,7 mil. EUR, z čehož dotace tvoří 25 mil. EUR. ESPOSA navazuje na výsledky integrovaného projektu 6. rámcového programu s označením CESAR (Cost Effective Small AiRcraft), který probíhal v letech 2006-2010 a jehož koordinaci zajišťoval VZLÚ.

Podnětem pro vznik projektu ESPOSA byl velký zájem o moderní turbovrtulové a turbohřídelové pohonné jednotky ze strany společností z oblasti všeobecného letectví (General Aviation). Důvodem pro tento velký zájem je zejména zastaralost používaných motorů, absence cenově dostupného moderního certifikovaného turbínového pohonu pro letadla pro 2-5 osob, příliš vysoká pořizovací cena motorů pro letadla pro 5-19 osob a pro lehké helikoptéry, snaha o snižování provozních nákladů turbínových pohonných jednotek a větší ochrana životního prostředí (snížení CO2 a NOx emisí).

Výzkumné práce zahrnují vylepšení funkce hlavních součástí motoru, zlepšení jejich výroby z hlediska nákladů a kvality. Nové technologie pro součásti motoru budou podpořeny novým moderním elektronickým řízením motoru na základě COTS (Component off-the-shelf – sériově vyráběný výrobek) komponent, zkvalitněním sledování health monitoringu motorů a poskytováním pokročilých, více elektrizovaných řešení pro palivové a vrtulové řídicí systémy. Projekt se rovněž zabývá problematikou motorových zástaveb, tj. problémů vznikajících v souvislosti s instalací nových turbovrtulových/turbohřídelových motorů do draku letadla, včetně použití kompozitních materiálů. Práce budou prováděny s ohledem na specifika různých konfigurací letadel.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách projektu ESPOSA

 

Koordinátor

PBS Velká Bíteš

 

Počet účastníků

39 z 15 evropských i mimoevropských zemí

 

Rozpočet

37,7 mil. EUR

 

Dotace

25 mil. EUR

 

Kontakt

Ing. Karel Paiger
administrátor projektu
e-mail: paiger@vzlu.cz
tel: 225 115 332